Меню

↑ Повернутись до Кафедра фізики

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна – доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив деформації на електронні та діркові стани в напружених квантових точках InAs/GaAs”. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

 • Загальна фізика
 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Моделювання фізичних процесів
 • Фізика наносистем та сучасна мікроелектроніка

 

Сфера наукових зацікавлень: Вплив деформаційних ефектів на структурні, електричні та оптичні властивості гетеросистем з квантовими точками.

 

Участь у наукових проєктах:

 • Вплив деформаційних ефектів на електронні та діркові стани квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs (2005 – 2007 рр., номер держреєстрації 0105U001877)
 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736).
 • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667);
 • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020– 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102217).

 

Publications (Google Scholar)

Scopus ID 8729287900

Web of Science