Меню

Даньків Олеся Омелянівна

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

e-mail: dankivolesya@dspu.edu.ua; dankivolesya@ukr.net

Scopus

Web of Science

Google Scholar

ORCID

 

 

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив деформації на електронні та діркові стани в напружених квантових точках InAs/GaAs”. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

 • Загальна фізика
 • Основи векторного та тензорного аналізу
 • Моделювання фізичних процесів
 • Фізико-технічні засоби запису та обробки зображень
 • Архітектура нейронних мереж та проблеми штучного інтелекту

Сфера наукових зацікавлень: Вплив деформаційних ефектів на структурні, електричні та оптичні властивості гетеросистем з квантовими точками.

Участь у наукових проєктах:

 • Вплив деформаційних ефектів на електронні та діркові стани квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs (2005 – 2007 рр., номер держреєстрації 0105U001877);
 • Формування електронно-діркових переходів у напружених гетеросистемах з самоорганізованими дефектно-деформаційними кластерами (2008 – 2010 рр., номер держреєстрації 0108U000587);
 • Теорія струмопереносу через бар’єр Шотткі на основі напружених наногетеросистем арсенід індію – арсенід галію з квантовими точками (2011 – 2013 рр., номер держреєстрації 0111U001019);
 • Керування спектром та напрямом випромінювання гетеролазера на квантових точках за допомогою акустичної хвилі (2014 – 2016 рр., номер держреєстрації 0114U002615);
 • Вплив акустоелектронної взаємодії на умови формування поверхневої надгратки при лазерному опроміненні GaAs, CdTe (2016 – 2018 рр., номер держреєстрації 0116U004736);
 • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667);
 • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020– 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102217);
 • Дослідження баричних властивостей квантових точок
  з багатошаровою оболонкою для біомедичних застосувань
  з використанням нейромережі (2022р., номер держреєстрації 0122U000871).