Меню

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики. У 2001 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю та кваліфікацією “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, магістр педагогічної освіти, викладач фізики.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив домішок атомарного водню на електричні та оптичні властивості монокристалів CdTe і Cd1-xZnxTe,  вирощених методом сублімації» за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Результати наукової роботи викладені більш ніж у 50 публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжжя і Патенті України на корисну модель.

 

Навчальні дисципліни:

  • Загальна фізика (Механіка)
  • Експериментальні методи дослідження напівпровідників
  • Електронно-обчислювальна техніка та автоматика
  • Комп’ютерна схемотехніка
  • Технологія напівпровідників та напівпровідникових приладів
  • Фізика комп’ютерних систем

 

Сфера наукових зацікавлень: вирощування та дослідження електричних, оптичних та фотоелектричних властивостей монокристалів CdTe і Cd1-xZnxTe. Результати досліджень можуть бути використані при розробці приладів таких, як фотоприймачі, сонячні елементи, фільтри для інфрачервоної області спектру, детекторів рентгенівського та γ-випромінювання, а також для систем оптичної пам’яті та обробки, зберігання і запису інформації.

 

Участь у наукових проєктах:

  • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019 – 2021 рр., номер держреєстрації 0119U100667).

 

Scopus ID 57196327485

Publications (Google Scholar)