Меню

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович – професор кафедри фізики, доктор фізико-математичних наук.

У 1986 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «вчитель математики та фізики».

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Екситонні та електронні стани надтонких напівпровідникових плівок і простих гетероструктур напівпровідників» за спеціальністю 01.04.10  «Фізика напівпровідників і діелектриків» на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д.07.01.06 при Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича.

У 2017 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив докторську дисертацію «Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросистемах з квантовими точками» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни:

  • Астрономія
  • Основи фізики твердого тіла
  • Теоретична фiзика (Електродинамiка)

Сфера наукових зацікавлень: Математичні моделі опису оптичних та електричних властивостей квантових точок, надграток квантових точок різної форми та вимірності. Розробка навчального програмного забезпечення.

Участь у наукових проєктах:

  • «Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структуно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран» (2020 – 2022 рр., номер держреєстрації 0120U102224).

 

ПУБЛІКАЦІЇ (Google Scholar)

Scopus ID 11240600700