Меню

Війчук Тарас Іванович

Війчук Тарас Іванович

завідувач кафедри математики та економіки, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: taras.viychuk@dspu.edu.ua

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=j0sTEj8AAAAJ

 

 

 

 

Освіта

  • 1989-1994 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка (спеціальність «Фізика і математика»)
  • 2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (математики))
  • 2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Вивчення елементів статистики в контексті міжпредметних зв’язків шкільних курсів математики і фізики» у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика)

Навчальні дисципліни, які викладає

  • Методика навчання математики
  • Теорія ймовірностей і математична статистика
  • Статистика та економетрія
  • Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
  • Практикум розв’язування задач шкільного курсу математики

 

Наукові інтереси

Методика навчання математики, тестові технології в освіті, сучасні проблеми математичної освіти.