Меню

«

»

Попередній захист магістерських робіт студентами спеціальності «014 Середня освіта (Фізика)» на кафедрі фізики та інформаційних систем

8-го грудня 2023 року успішно відбувся попередній захист магістерських робіт за спеціальністю «014 Середня освіта (Фізика)» (освітньо-професійна програма “Середня освіта (Фізика, математика)”). Тематика магістерських робіт охоплювала різноманітні наукові проблеми із загальної фізики, теоретичної фізики та методики навчання фізики, над якими працює кафедра. У змісті деяких магістерських робіт були окремі розділи, спрямовані на те, як матеріал магістерської роботи може бути включений у програму шкільного курсу фізики та як методично правильно подати такий матеріал учням.

Були представлені доповіді за темами наступних магістерських робіт:

  • «Температурно-часові режими пасивації воднем електрично-активних центрів у монокристалах А2В6» (виконав Сверлович В.І. під науковим керівництвом доцента Віктора Британа);
  • «Дослідження впливу еластичності живої клітини людини на механічну напругу квантової точки» (виконала Кіт І.І. під науковим керівництвом доцента Олега Кузика);
  • «Систематизація означень і тверджень розділу «Електростатика» (виконав Терлецький Р.Б. під науковим керівництвом доцента Юрія Угрина);
  • «Систематизація знань учнів при вивченні квантових властивостей світла» (виконала Шкорка А.М. під науковим керівництвом професора Ігоря Столярчука);
  • «Деформація квантової точки CdSe з багатошаровою оболонкою» (виконала Попеску Г.В. під науковим керівництвом доцента Олесі Даньків).

Всі студенти на високому рівні представили результати досліджень, проведених під час виконання магістерських робіт. У виступах насамперед обґрунтували актуальність поставлених перед ними задач, описали методику проведення досліджень, інтерпретували отримані результати, розкрили їх новизну та практичну цінність. Були зроблені відповідні висновки.

Під час обговорення доповідей студенти продемонстрували належну теоретичну і практичну підготовку. Вільно володіли матеріалом, давали аргументовані відповіді на запитання, були активними під час дискусії.

В завершальному слові завідувач кафедри фізики та інформаційних систем, доцент Віталій Гольський відзначив, що представлені магістерські роботи виконані на високому науковому та методичному рівні. Проблематика досліджень є актуальною, розв’язані задачі відповідають вимогам часу, одержані результати мають практичну цінність. Також Віталій Богданович наголосив на якості оформлення магістерських робіт: всі вони виконані акуратно та відповідають вимогам, які ставляться до кваліфікаційних робіт такого виду.  Відповідно до вимог щодо дотримання академічної доброчесності, всі магістерські роботи успішно пройшли перевірку на відсутність плагіату сервісом Unichek.

На підставі вищесказаного кафедрою було прийнято рішення: ДОПУСТИТИ ВСІХ СТУДЕНТІВ ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ. А студентам побажали продемонструвати під час державного екзамену не менш високий рівень знань в галузі фізики і методики навчання фізики, а також натхнення, наполегливості, невичерпної енергії, нових досягнень та успішної подальшої професійної діяльності.