Меню

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович

СКВАРОК Юрій Юліанович – кандидат технічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, начальник навчально-методичного відділу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 15 липня 1959 року в м. Стрий Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Стрийську СШ № 10 (1976 р.), Львівський політехнічний інститут (нині – Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Автомобілі і трактори» (1981 р., диплом з відзнакою).У 1991 році захистив кандидатсбку дисертацію на тему “Розрахунок довговічності та міцності лобових дискових шарошок” за спеціальностями «Механіка твердого деформівнго тіла» та «Матеріалознавство в машинобудуванні» у вченій раді Фізоко-механічного інституту ім. Г.В.Карпенко АН УРСР.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка працює з січня 1985 року на посадах: асистента, старшого викладача (1990 р.), доцента (1994 р.). З 1997 р. по 2013 р. завідувач кафедрою основ технологій, з 2004 р. по 2013 р. декан інженерно-педагогічного факультету. У 2013 – 2015 р.р. заступник директора інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. З 2015 р. начальник навчально-методичного відділу університету. Нагороджений Почесними грамотами МОН України та НАПН України, відзнакою «Відмінник освіти України».

У 2006 році отримав диплом Європейського інженера-педагога (ING-PAEG IGIP).

Має кваліфікацію судового експерта-автотоварознавця. У 1997-2006 р.р. працював позаштатним співробітником Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з проблемами міцності і довговічності механізмів і машин.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Чернець М.В., Невчас А., Скварок Ю.Ю. Дослідження і підвищення зносостійкості матеріалів та оцінка довговічності і надійності триботехнічних систем. – Дрогобич: “КОЛО”, 2000. – 322 с.
 2. Чернець М.В., Скварок Ю.Ю., Квашенко О.І. Основи дослідження механізмів та трибологічних систем. – Дрогобич: “КОЛО”, 2002. – 214 с.
 3. Чернець М.В., Келбінські Ю., Скварок Ю.Ю. Оцінка довговічності, зношування та контактної міцності зубчастих передач. – Дрогобич: “ВИМІР”, 2002. – 132 с.
 4. Чернець М.В., Опеляк М., Скварок Ю.Ю., Кіндрацький Б.І. Дослідження механізмів та триботехнічних систем. – Дрогобич: “КОЛО”, 2003. – 440 с.
 5. Скварок Ю.Ю. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання лінійних і кутових розмірів. – Дрогобич, РВВ ДДПУ, 2006. – 65 с.
 6. Скварок Ю.Ю. Основи ремонту автомобільних кузовів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – 132 с.
 7. Скварок Ю.Ю. Паливна апаратура двигунів. Курс лекцій. – Дрогобич: ШВИДКО ДРУК, 2008. – 112 с.
 8. Скварок Ю.Ю. Теорія автомобіля. Практичні заняття. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 34 с.
 9. Скварок Ю.Ю., Нижник Р.Р. Лабораторний практикум з будови автомобілів. Частина 1. Механізми та системи двигуна. Електрообладнання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 104 с.
 10. Скварок Ю.Ю., Хула В.Д. Автомобілі. Частина 2. Трансмісія. Ходова частина. Механізми керування. Лабораторний практикум. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 107 с.
 11. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 139 с.
 12. Скварок Ю.Ю., Хула В.Д. Виробниче навчання. Практикум з розбирання та складання агрегатів автомобіля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 110 с.
 13. Скварок Ю.Ю., Білик М.Ф. Місцевий транспорт: [курс лекцій]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 14. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобіля. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 268 с.
 15. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Діагностика автомобіля. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 123 с.
 16. Зінько Р.В., Cкварок Ю.Ю., Шибанов С.В., Жила С.П. Проектування автотранспортних підприємств та парків військових частин: навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 234 с.
 17. Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобільних кузовів: практичні заняття [для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 94 с.
 18. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Паливна апаратура двигунів. Лабораторні роботи. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 81 с.
 19. Скварок Ю.Ю. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: методичні матеріали до практичних занять. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, – 60 с. (3,75 др.арк.).
 20. Скварок Ю.Ю. Технічне обслуговування автомобіля: лабораторний практикум. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 112 с. / 7 др. арк.

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Горбатюк Р.М., Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Високоефективні енергоощадні адаптивні вібромашини для віброабразивної обробки деталей. / Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – С. 203. (0,07 др. арк.).
 2. Р.В. Чубик, Ю.Ю. Скварок, І.Д. Зелінський Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі /  // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” – 2015. – № 822: “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні” – С. 19-23. (0,3125 др. арк.).
 3. Крайник Ю.Л., Зінько Р.В., Глобчак М.В., Скварок Ю.Ю. Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни-напівпричепа. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»), Випуск 62, Луцьк, 2018. С. 144-147.
 4. Екологічні аспекти використання багатоланкових поїздів / О.М.Бадейнов, Р.В. Зінько, С.В.Шибанов, Ю.Ю. Скварок // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології промислового комплексу». (10-15 вересня 2019 р., Україна, Херсон, ХНТУ). – С. 153 (1 с. / 0,0625 др. арк.).

Патенти:

 1. Горбатюк Р.М.,Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В., Паламарчук І.П. Адаптивний пристрій для віброабразивної обробки деталей.  Патент на винахід №76368, 0.01.2013.
 2. Чубик Р.В., Ярошенко Л.В., Скварок Ю.Ю. Керований симетричний дебалансний віброзбуджувач. Патент на винахід №117408, 25.07.2018.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор низки навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Конструкція автомобіля», «Ремонт автомобілів», «Теорія автомобіля», «Ремонт автомобільних кузовів», «Паливна апаратура двигунів». Керує педагогічними практиками, курсовими і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, розробці освітніх програм, складанні навчальних планів, підготовці акредитаційних справ тощо.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Член вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія автомобільного транспорту, практика професійної освіти.