Меню

Савка Леся Василівна

Савка Леся Василівна

САВКА Леся Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 9 червня 1966 року в м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 1 (1983р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1988 р., диплом з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: «Методика вивчення української народної вишивки майбутніми вчителями обслуговуючої праці» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання» захистила у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Міністерства освіти і науки України  (2002 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1989 р. розпочала педагогічну діяльність на посаді керівника гуртків Мостиського Будинку піонерів. З 1991 р. працювала у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах:асистента (1991 р.), викладача (1996 р.), старшого викладача (1992 р.), доцента (2003 р.) Нагороджена Почесними грамотами МОН України, відзнакою «Відмінник освіти України» (2010).

НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання та технологій засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема української народної вишивки, що й зумовило вибір теми кандидатської дисертації.

У подальшому займалася методичними основами впровадження сучасних технологій проектування швейних виробів у практику підготовки майбутніх викладачів дисциплін фахової підготовки у галузі легкої промисловості та вчителів технологій за профілем «Швейна справа».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Посібники з грифом МОН України:

 1. Савка Л.В., Скварок М.Ю., Білик Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. Навчальний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. 210 с.
 2. Савка Л.В., Скварок М.Ю., Білик Л.В. Конструювання та моделювання швейних виробів. Легкий одяг. Навчальний посібник. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. 122 с.
 3. Савка Л.В. Конструювання та технічне моделювання комірів: Матеріали для самостійної роботи студентів. Дрогобич: Ред-вид. відділ ДДПУ, 2017. 100 с.

Посібники з грифом університету:

 1. Савка Л.В. Створення форми одягу методом наколювання: навчальний посібник. Дрогобич: РВВ ДДПУ м.. І. Франка, 2013. 120 с.
 2. Савка Л.В. Методичні рекомендації до курсової роботи з проектування швейних виробів. Дрогобич: РВВ ДДПУ м.. І. Франка, 2015. 46 с.
 3. Савка Л.В. Конструювання та моделювання рукавів: Таблиці для самостійної роботи студентів. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. 100 с.
 4. Савка Л.В. Конструювання та технічне моделювання комірів: Матеріали для самостійної роботи студентів. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2017. 100 с.

Науковві статті (за останні 5 років):

 1. Савка Л.В. Систематизація завдань для розвитку креативності студентів на заняттях із спеціального моделювання та макетування форми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 51. С. 231–235.
 2. Савка Л.В. Розробка завдань для розвитку креативності студентів при вивченні курсу «Моделювання та художнє оздоблення одягу» Актуальні проблеми сучасної науки. Дрогобич : РВВ ДДПУ, С.122-125.
 3. Савка Л.В. Вивчення елементів моделювання та макетування одягу засобами інформаційно-комунікативних технологій. Актуальні проблеми сучасної науки Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. С.105-107.
 4. Савка Л.В. Особливості народної вишивки центральної Бойківщини. Вступна стаття до книги Дарія Петречко. Вишивані скарби. Центральна Бойківщина: альбом / Дарія Петречко. Івано-Франківськ: Ярина, 2017. С. 1-3.
 5. Савка Л.В. Використання місцевих назв у вишивці етнографічного району Дрогобиччина. Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність: Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 85-ї річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Мирослави Кот ; ред. рада: Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2018. С. 159-162.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Авторка низки навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Технологі виготовлення швейних виробів», «Конструювання та моделювання одягу», «Проектування швейних виробів», «Моделювання та художнє оформлення одягу». Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, складанні атестаційних звітів тощо.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. З 2010 р. член Національної спілки народного мистецтва України.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями трудового навчання та технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення щорічної Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія української культури, народне декоративно-ужиткове мистецтво, українська народна вишивка, етнодизайн, впровадження сучасних технологій проектування швейних виробів у практику підготовки майбутніх викладачів дисциплін фахової підготовки у галузі легкої промисловості та вчителів технологій за профілем «Швейна справа».