Меню

Петрицин Іван Осипович

Петрицин Іван ОсиповичПЕТРИЦИН Іван Осипович – кандидат  педагогічних наук, доцент, викладач  кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 1 жовтня 1959  року в с. Івана Франка (нині – Нагуєвичі) Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив СШ  с. Івана Франка (1987 р.), Підбужське профтехучилище №23 (1988 р.), Львівський політехнічний інститут  (нині – НУ Львівська політехніка) за спеціальністю «Електричні системи», інженер-електрик (1983 р.). Кандидатську дисертацію на тему: «Формування у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами нових інформаційних технологій (НІТ)» за спеціальністю 13.00.02  «Теорія і методика трудового навчання» захистив у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м.Київ) (2002 р.).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1986 р. розпочав педагогічну діяльність у  Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка  на посадах: молодшого наукового співробітника (1986 р.), старшого інженера  (1988 р.), наукового співробітника (1991 р.), інженера та викладача за сумісництвом (1993 р.), старшого викладача (2002 р.), доцента (2004 р.).
НАУКА. Зі студентської лави наукові інтереси пов’язані з електротехнікою, електронікою та інформаційними технологіями , підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (технологій) , що зумовило вибір теми кандидатської дисертації. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 80 науковими працями, з-поміж них – 20 навчальних посібників для студентів.  Активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференцій та семінарів. Керує кафедральною науковою темою «Формування інформаційно-комунікаційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів практичного навчання».

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Петрицин І.О., Дунець Б.В., Магера Р.В. Основи автоматизації виробничих процесів : навч. посіб. для студ. Дрогобич: ДДПІ, 117 с.
 2. Петрицин І.О., Дунець Б.В., Магера Р.В.. Керуючі комп’ютери : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: ДДПІ, 1997, 59 с.
 3. Петрицин І.О., Дунець Б.В., Магера Р.В. Основи інформатики : навч. посіб. для студ. Дрогобич: ДДПУ, 1999. 68 с.
 4. Петрицин І.О., Левченко Г.Є., Магера Р.В. .Електротехніка та радіоелектроніка: програма допрофесійної трудової підготовки та методичні рекомендації для учнів 10 класів загальноосвітньої школи: навч. посіб. Дрогобич: ДДПУ, 2001. 70с. (Рекомендовано МОН України).
 5. Петрицин І.О. Електротехніка та радіоелектроніка: програма допрофесійної трудової підготовки та методичні рекомендації для учнів 11 класів загальноосвітньої школи: навч. посіб. Дрогобич: ДДПУ, 2001. 86 с. (Рекомендовано МОН України).
 6. Петрицин І.О. ,Петрицина О.Є., Левченко Г.Є. Електротехніка та радіоелектроніка: програма допрофесійної трудової підготовки та методичні рекомендації для учнів 12 класів загальноосвітньої школи, студентів інженерно-педагогічного факультету педагогічних ВНЗів і вчителів трудового навчання. Дрогобич.: ДДПУ, 2002. 67 с. (Рекомендовано МОН України).
 7. Петрицин І.О., Магера Р.В. Експлуатація та ремонт обчислювальної техніки : навч.-метод. посіб. для студ.. Дрогобич: ДДПУ, 2002. 98 с. (Рекомендовано МОН України).
 8. Петрицин І.О. Керуючі комп’ютери у виробничих системах : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: ДДПУ, 2005. 125 с. (Рекомендовано МОН України).
 9. Петрицин І.О., Вірт І.С., Білик М.Ф..Основи електроніки : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2005. 156с. (Рекомендовано МОН України).
 10. Петрицин І.О., Білик М.Ф. Основи електротехніки : навч. посіб. для студ. Дрогобич: Коло, 2007. 236 с. (Рекомендовано МОН України).
 11. Петрицин І.О., Білик М.Ф. Електротехніка засобами сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: ДДПУ, 2008. 158 с.
 12. Петрицин І.О. Електроніка засобами сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. 2009. 315 с.
 13. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Методика застосування ІКТ у трудовому та професійному навчанні: лабораторні заняття : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. 2010. 108 с.
 14. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Методика використання ІКТ у трудовому та професійному навчанні: курс лекцій : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. 2011. 207 с.
 15. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Електричне та електронне обладнання автомобіля: лабораторний практикум : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. 2012. 134 с.
 16. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Методика використання ІКТ у трудовому та професійному навчанні : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ. ДДПУ ім. Івана Франка. 2014. 76 с.
 17. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Електротехніка та електроніка : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ. ДДПУ ім. Івана Франка. 107 с.
 18. Петрицин І.О., Петрицин О.І. Основи електротехніки : лабораторні роботи : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ. ДДПУ ім. Івана Франка. 2016. 100 с.
 19. Петрицин І.О. Основи електроніки та мікропроцесорної техніки: лабораторні роботи : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич : РВВ. ДДПУ ім. Івана Франка. 2017. 92 с.
 20. Петрицин І.О. Комп’ютерні технології проектування: практичні роботи : навч.-метод. посіб. для студ. Дрогобич: РВВ. ДДПУ ім. Івана Франка, 85 с .

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Петрицин І.О. Використання комп’ютерного  тестування в процесі професійної підготовки студентів. Молодь і ринок. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка,   №2 [133]. С.23-28.
 2. Петрицин І.О. Електротехнічна підготовка майбутнього вчителя технологій засобами комп’ютерного моделювання. The scientific potential of the present [text]: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production of N.P. Kazmyna // NGO «European Scientific Platform» – Vinnytsia: PE Rogalska , 2016. p.68-71,
 3. Petricin Ivan Lasers and their application. Mamerials of scientific and mechanical conference “Laser technologies”/ June 7-9, 2017 , Truskavets/ Ukraine. S. 123-125.
 4. Петрицин І.О. Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій. Молодь і ринок. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, №1 [144]. С60-64.
 5. Петрицин І.О. Впровадження цифрових технологій у навчально-виховний процес підготовки майбутніх вчителів (студентів). Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженернопедагогічного та технологічного напрямків: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції :збірник . Бердянськ : БДПУ, 2018.  С.131-133.
 6. Петрицин І.О. Віртуальні навчальні середовища у процесі підготовки студентів з електротехнічних дисциплін. Innovative approaches to the development of science [text]: Materials of international scientific and practical conference June 1, 2018 Dublin, Ireland / ed. for the production Holdenblat M.A.: NGO «European scientific platform» 2018. Part 2. P. 162-167.
 7. Петрицин І.О. Методичні аспекти використання цифрових технологій в процесі проектно-технологічної підготовки вчителя технологій. Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019. Dresden : NGO «Europäische Wissenschaftsplattform», 2019. B. 2. S. 69-76.
 8. Petricin Ivan. Application of Lasers science end technolog Mamerials of international scientific & mechanical conference “Laser technologies. Lasers and their application.” (LTLA)/ June 11-13, 2019 , Truskavets/ Ukraine. S. 111-113.

 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Діагностика автомобіля», «Електричне та електронне обладнання автомобіля», «Виробничого навчання» та ін. Керує педагогічними практиками, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, атестаційних звітів тощо. 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп.
ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. 
ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: електротехніка, електроніка та інформаційні технології , теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки.