Меню

Павловський Юрій Вікторович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

e-mail: yu_pavlovskyy@ukr.net

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24491163700

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2112798

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5-PfUbYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8194-6820

 

Освіта

  • 1995-1999 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») (спеціальність «ПМСО. Трудове навчання»);
  • 2000-2003 рр. – навчання в аспірантурі Інституту ядерних досліджень НАН України (спеціальність 04.07 «Фізика твердого тіла»);
  • 2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Вплив термічних дефектів на магнітні властивості монокристалічного та ниткоподібного кремнію» за спеціальністю 04.07 «Фізика твердого тіла»;

Науково-організаційна діяльність.

  • Науковий секретар Міжнародної науково-практичної конференції «Лазерні технології. Лазери та їх застосування» та член організаційного комітету Міжнародної конференції «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», які вже традиційно проводиться на базі ДДПУ ім. Івана Франка.
  • Відповідальний виконавець науково-дослідних тем.
  • Член науково-методичної ради ДДПУ ім. І. Франка.
  • Автор 180 наукових праць, в тому числі 15 у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Наукові інтереси                                                                 

Технологія функціональних та конструкційних матеріалів, методика викладання технічних дисциплін, безпека життєдіяльності та охорона праці