Меню

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторович

доцент кафедри технологічної та професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Email: miroslav06@i.ua

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=Пагута+М.В.&oq=

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2305-9390

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2417012

Web of Science ResearcherID: ABD-5462-2021

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219517735

Scopus Author ID: 57219517735

Освіта

  • 1997-2002 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») (спеціальність «ПМСО. Трудове навчання»);
  • 2002-2003 р. навчання у магістратурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність «ПМСО. Трудове навчання»);
  • 2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі Національного педагогічного університета імені М.П. Драгоманова (спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання»);
  • 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами ергодизайну у процесі трудового навчання» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика трудового навчання»;
  • 2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва.

Науково-організаційна діяльність.

  • Член редакційних колегій наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»): «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (м. Дрогобич), «Інноваційна педагогіка» (м. Одеса), «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць» (м. Запоріжжя).
  • Гарант освітньо-професійної програми зі спеціальності 014. «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • Член Всеукраїнської спілки «Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти».
  • Автор і співавтор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі і у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
  • Співорганізатор й учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів.

Наукові інтереси

теоретичні та методологічні проблеми педагогічної науки, сучасні підходи до розвитку творчої особистості, ергономіка та дизайн, питання реалізації освітніх інноваційних технологій в підготовці фахівців у галузі технологічної та професійної освіти, аксіологічні аспекти технологічної та професійної освіти.