Меню

Оршанський Леонід Володимирович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти, заслужений професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Email: orshanskilv@gmail.com

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=F9ijSAsAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9197-2953

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GRX-7823-2022?edit=orcid-syncing

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219950646

Профіль у Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003516151334

Освіта

 • 1979-1984 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. І.Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) (спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця»);
 • 1991 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Трудове виховання підлітків у процесі позаурочних занять народними художніми промислами» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки»;
 • 2009 р. – захист докторської дисертації на тему «Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Науково-організаційна діяльність.

 • Член редакційних колегій: журналу «Трудова підготовка в рідній школі» (Київ) та періодичних фахових збірників наукових праць категорії «Б»: «Людинознавчі студії (педагогіка)», «Актуальні питання гуманітарних наук» (Дрогобич), «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент»;
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Д 36.053.01) та разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії.
 • Член науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту 014 Середня освіта (технології).
 • Член науково-методичної ради з вищої освіти МОН України.
 • Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
 • Член Спілки дизайнерів України (відділення «Дизайн-освіта»).
 • Автор і співавтор 229 наукових і навчально-методичних праць, з-поміж яких: 10 монографій, 37 підручників і навчально-методичних посібників (5-ти – надано гриф МОН України), понад 180 статей і тез у матеріалах наукових форумів; науковий консультант і керівник захищених дисертацій: 1 – докторської, 10 – кандидатських, 1 – на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 • Нагороджений Почесними грамотами МОН України та НАПН України, відзнакою «Відмінник освіти України», медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.», почесним знаком «За заслуги перед містом Дрогобич».

Наукові інтереси

історія української культури, народне декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, філософія культури, методологічні проблеми педагогічної теорії; практика професійної та технологічної освіти