Меню

Нищак Іван Дмитрович

професор кафедри технологічної та професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор

 

Email: nyshchak@gmail.com

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XBvZq6QAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1750-6708

Web of Science: https://publons.com/researcher/3127174/ivan-nyshchak/

 

 

Освіта

 • 1997-2002 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») (спеціальність «ПМСО. Трудове навчання»);
 • 2002-2003 р. навчання у магістратурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність «ПМСО. Трудове навчання»);
 • 2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі (без відриву від виробництва) Національного педагогічного університета імені М.П.Драгоманова (спеціальність 00.02 «Теорія та методика навчання (креслення)»);
 • 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Розвиток технічного мислення майбутніх учителів трудового навчання у процесі графічної підготовки засобами інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (креслення)»;
 • 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики трудового і професійного навчання;
 • 2017 р. – захист докторської дисертації на тему «Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»;
 • 2021 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри технологічної та професійної освіти.

Науково-організаційна діяльність.

 • Член редакційної колегії Наукового вісника Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка (категорія «Б»).
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (Д 36.053.01).
 • Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
 • Член Всеукраїнської спілки «Всеукраїнська асоціація наукових і практичних працівників технологічної освіти».
 • Автор і співавтор 168 наукових та навчально-методичних праць, з-поміж яких: 2 монографії, 27 навчальних і навчально-методичних посібників (2-м – надано гриф МОН України), 20 навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, планів семінарських занять, інструкцій до лабораторних робіт), 1 навчальна програма для закладів загальної середньої освіти (рекомендована МОН України), 3 педагогічних програмних засоби, 115 статей і тез у матеріалах наукових форумів.

Наукові інтереси

теоретико-методологічні проблеми інженерно-графічної підготовки учнів та студентів; вдосконалення змісту професійної підготовки молоді; сучасні інформаційні технології навчання.