Меню

Мельник Галина Миколаївна

Мельник Галина Миколаївна

МЕЛЬНИК Галина Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 14 (1986 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1992 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування базових професійних якостей в учнів профільних класів на заняттях з народних художніх ремесел» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика трудового навчання» у спеціалізованій вченій раді К 26.053.05 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2004 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Керівник гуртка Дрогобицького Будинку школяра (1992 р.), старший лаборант (1994 р.), аспірант Інституту педагогіки НАПН України (1997 р.), викладач (2001 р.), старший викладач (2004 р.), доцент (2005 р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням теоретичних засад та особливостей методики художньо-трудової підготовки учнів, майбутніх учителів трудового навчання (технологій) та керівників гуртків засобами декоративно-ужиткового мистецтва, що й зумовило вибір теми кандидатської дисертації. Цей напрям дослідження представлений більш ніж 50 науковими і методичними працями. Співорганізатор регіональних науково-практичних семінарів для вчителів трудового навчання (технологій). Член вченої ради Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Здійснює керівництво науковою проблемною групою та підготовкою студентів до І і ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Технологічна освіта».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Мельник Г. М. Методика викладання обслуговуючої праці : навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»]. / Г. М. Мельник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2005. – 182 с.
 2. Мельник Г. М. Лабораторний практикум з методики викладання обслуговуючої праці : навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»]. / Г. М. Мельник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2005. – 84 с.
 3. Мельник Г. М. Методика професійного навчання : навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності 6.010100 «Професійне навчання»]. / Г. М. Мельник. – Дрогобич: НВЦ ДДПУ, 2007. – 334 с.
 4. Мельник Г.М. Тестові завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з трудового навчання: Обслуговуючі та технічні види праці: збірник завдань / Л. В. Оршанський, Г. М. Мельник, Л. В. Савка, Н. І. Кузан, Г. Л. Ліщинська-Кравець, І. Д. Нищак; за заг. ред. Л. В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2009. – 208 с.
 5. МельникГ. Завдання для самостійної роботи з методики професійного навчання: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 7.010104 „Професійне навчання»] / Галина Мельник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 90 с.
 6. Мельник Г. М. Завдання для самостійної роботи з професійної педагогіки: навч.-метод. посіб. [для студ. спец. 6.010104 „Професійна освіта»] / Л. Оршанський, Г. Мельник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 44 с.
 7. Мельник Г.М. Курсові роботи з теорії та методики трудового навчання : навч.-метод. посіб. [для студентів спец. «Технологічна освіта»]. / Л. В. Оршанський, Г. Л. Мельник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. – 40 с.
 8. Мельник Г.М.Методичні матеріали до проведення пропедевтичної практики: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта»] / Г. М. Мельник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 34 с.
 9. МельникГ. Завдання для самостійної роботи з методики професійного навчання: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010104 „Професійна освіта»] / Галина Мельник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 100 с.
 10. МельникГ.Методика професійного навчання: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010104 „Професійна освіта»] / Галина Мельник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Ч. 1. – 200 с.
 11. Мельник Г.М. Бакалаврська робота: методичні рекомендації до бакалаврської роботи [для студентів напряму підготовки «Технологічна освіта»] / Л.В. Оршанський, І.Д. Нищак, Г.М. Мельник, М.В. Пагута. – Дрогобич: ДДПУ, 2014. – 60 с.
 12. МельникГ.М.Методичні матеріали до проведення педагогічної практики у позашкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта»] / Г.М.Мельник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 18 с.
 13. МельникГ.М.Теорія і методика позашкільної освіти: навч.-метод. посіб. [для студ. напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта»] / Г.М.Мельник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 118 с.
 14. Мельник Г.М. Дидактичні основи професійної освіти: навч.-метод. посібник / Г.М.Мельник. – Дрогобич: ВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 164 с. (10,25 др. арк.)
 15. Мельник Г.М. Курсова робота з методики навчання технологій : навч.-метод. посібник [для студ. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове навчання та технології)] / Л.Оршанський, Г.Мельник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 45 с. (1,88 др. арк.) [авт. – 0,88 др. арк.].
 16. Мельник Г.М. Педагогічна практика: програма та методичні рекомендації : навч.-метод. посібник [для студ. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)] / Л.Оршанський, Г.Мельник. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 28 с. (1,75 др. арк.) [авт. – 0,88 др. арк.].

Статті (за останні 5 років):

 1. Ліщинська-Кравець Г.Л., Мельник Г.М. Використання програми Pattern Maker у процесі вивчення народної вишивки // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 13 – 20.
 2. Мельник Г.М.Технологія виготовлення декоративних виробів з бісеру та леліток в процесі трудової підготовки школярів / Г.Л. Ліщинська-Кравець, Г.М. Мельник // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 35 – 40. (0,5 др. арк.) [авт. – 0,25 др. арк.].
 3. Мельник Г.М. Розвиток інтелектуальної активності студентів у процесі вивчення вишивки / Г.Мельник, Г.Ліщинська-Кравець // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців: теорія і практика» [Електронний ресурс] – 2017. – № 2. – С. 71-83 – Режим доступу: http://dspace.pnpu. edu.ua/(0,82 др. арк.) [авт. – 0,41 др. арк.].
 4. Мельник Г., Ліщинська-Кравець Г. Використання веб-квест технології у процесі вивчення вишивки по вільному контуру. Дизайн-освіта: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. 2018. Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/ (6 с. / 0,375 др. арк.)
 5. Мельник Г.М. Веб-квест як спосіб організації проектної діяльності студентів з вивчення декоративно-ужиткового мистецтва. Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 85-ї річниці від дня народження заслуженного майстра народної творчості України Мирослави Кот / ред. рада: Оршанський Л.В., Кузан Н.І. та ін. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. С. 86–89. (4 с. / 0,25 др. арк.).

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Методика професійного навчання: дидактичне проектування», «Методика професійного навчання: основні технології навчання» «Дидактичні основи професійної освіти», «Теорія і методика позашкільної освіти», «Методика навчання технологій» та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вченої ради Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: народні художні ремесла і промисли, сучасне декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн.