Меню

Лужецький Василь Степанович

Лужецький Василь Степанович

Лужецький Василь Степанович – кандидат технічних наук, доцент. У 2010 році захистив дисертацію “Оцінка міцності та довговічності тривало експлуатованих труб нафтогазопроводів з урахуванням дії корозійно-агресивних середовищ”. Автор 85 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: міцність, надійність та довговічність нафтогазопроводів

Контактні засоби зв’язку:
vaslu@ukr.net

Перелік публікацій

Посібники з грифом МОН України

 1. Лужецький В.С. Технічна механіка. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2013. – 275 с.
 2. Вірт І.С., Лужецький В.С.Основи механіки руйнування. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2012. – 250 с.
 3. Павловський Ю.В., Фартушок І.М., Лужецький В.С.Гідравліка та теплотехніка: елементи теорії, приклади розрахунків, задачі. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2013. – 299 с.

 Посібники з грифом університету

 1. Вірт І.С.,Лужецький В.С. Основи механіки руйнування. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ] . – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 243 с.
 2. Лужецький В.С., Чубик Р.В. Технічна механіка: лабораторний практикум. Навч.-метод. посіб. [для студентів напрямів підготовки 6.010103 Технологічна освіта та 6.010104 Професійна освіта]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 228 с.
 3. Лужецький В.С. Технічна механіка. Навч. посіб. [для студентів ВНЗ]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 275 с.
 4. Лужецький В.С., Лепак О.М. Основи охорони праці. Навч. посіб. [для студентів усіх напрямів підготовки педагогічного університету]. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 244 с.
 5. Вірт І.С., Лужецький В.С. Основи механіки руйнування: практикум. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 94 с.
 6. Лужецький В.С. Триботехніка транспортних машин: практикум. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 130 с.

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених ВАК України

 1. Лужецький В.С. Чисельна оцінка кінетики росту втомних тріщин у стінках тривало експлуатованих трубопроводів // Наукові нотатки Луцького НТУ. Напрям: Інженерна механіка. – 2011. – Вип. 33. – С. 131–135.
 2. Лужецький В. Оцінка руйнівного тиску в дефектному нафтогоні // Машинознавство. – 2011. – № 1–2 (163–164). – С. 24–26.
 3. Лужецький В.С. Оцінка характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості тривало експлуатованого металу нафтопроводів // Наукові нотатки Луцького НТУ. Напрям: Інженерна механіка. – 2011. – Вип. 35. – С. 116–119.
 4. Чубик Р., Лужецький В.Електромеханічна модель пристрою для адаптивної віброабразивної обробки деталей // Науковий вісник Донбаської машинобудівної академії. – – № 2 (8Е). – С. 179-189.
 5. Павловський Ю., Лужецький В.Термічно-індуковані зміни механічних характеристик конструкційних матеріалів мікроелектроніки // Машинознавство. – 2011. – № 3–4 (165–166). – С. 28–30.
 6. Лужецький В.С., Горб’якТ.М. Оцінка глибини корозійно-механічних тріщиноподібних дефектів у стінках трубопроводів // Вісник СевНТУ. Серія: Механіка, енергетика. – 2012. – Вип.  – С. 180 – 183.
 7. Лужецький В.С., ЛепакО.М. Визначення характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості матеріалу труби нафтопроводу // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський НУ, 2012. – Вип.  – С. 126 – 131.
 8. Лужецький В.С., ЛепакО.М. Чисельно-аналітичне оцінювання кінетики росту корозійно-втомних тріщин у стінках трубопроводів // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський НУ, 2013. – Вип.  – С. 117 – 123.
 9. Лужецький В.С., Городиський Т.І. Методика оцінки інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства // Молодь і ринок. – 2013. – № 5.– С. 31 – 34.
 10. Luzhetskyy V. Peculiarities of corrosion degradation of steel of oil pipelines // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Materials – 2014. – Vol. 4, Iss. 70. – P. 52 – 55.
 11. Лужецький В.С. Визначення залишкових напружень у покриттях при плазмовому напиленні // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: Збірн. наук. праць. – Львів: ФМІ НАН України. – 2015. – С. 180 – 183.

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Luzhetskyy V. Determination of cyclic corrosion crack resistance characteristics of an oil trunk line pipe material// Machines, Technologies, Materials. – 2013. – Vol. 4. – P. 45 – 47.
 2. Luzhetskyy V., Pavlovskyy Yu. Technical mechanics within technology teachers training system // Engineering education. – 2013. – Vol. 13. – P. 44 – 48.
 3. Luzhetskyy V., Trut O. Organizational and economic mechanism of managing innovation potential of a mechanical engineering company // European Applied Sciences. – 2013. – 4 – 2. – P. 107 – 109.