Меню

Кузан Надія Іванівна

Кузан Надія Іванівна

КУЗАН Надія Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, заслужений майстер народної творчості України, керівник творчої лабораторії «Мистецька Бойківщини» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 31 травня 1967 року у м. Добромиль Старосамбірського р-ну Львівської обл.

ОСВІТА. Закінчила  Добромильську СШ (1984р), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і фізика» (1990 р., диплом з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: «Виховання підлітків на традиціях народного декоративно-прикладного мистецтва Західної України» за спеціальністю 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» захистила у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка. (1998р.). Отримана звання Заслужений майстер народної творчості України (2015 р.)

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1990 р. розпочала педагогічну діяльність вчителем народознавства у Дрогобицькому педагогічному ліцеї. З 1991 р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: лаборанта (1989 р.), асистента (1991 р.), викладача (1997 р.),старшого викладача(1998р.) доцента (2000р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва. З 2013 р. керівник лабораторії «Мистецька Бойківщина». Нагороджена Почесною грамотою МОН України.

НАУКА. Будучи студенткою ґрунтовно займалась дослідженням українських народних промислів, що дозволило розкрити теоретико-методологічні засади бойківської етнопедагогіки, обґрунтувати модель викладання народних промислів у сучасній українській школі, розкрити моніторинг розвитку народних промислів у науково-педагогічній думці та реальній навчально-виховній практиці. Є автором більше 70-ти наукових публікацій із проблем виховання школярів засобами народного мистецтва, методичних посібників та рекомендацій для вчителів трудового навчання і керівників художньо-прикладних гуртків. Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, які проводяться в Україні, Польщі.

Народний майстер декоративно-прикладного мистецтва УРСР (1988р.), з 1990 р. член Національної Спілки майстрів народного мистецтва України, Учасник багатьох обласних, Всеукраїнських та міжнародних виставок, з них  три – персональні. Підготувала трьох народних майстрів – кандидатів у члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У 2015 р. присвоєно почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії:
 1. Кузан Н. Виховання підлітків на традиціях української народної вишивки: монографія. Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.  160 с.

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Кузан Н. Заняття з народної вишивки : метод. посіб. Дрогобич, 1997. 28 с.
 2. Кузан Н., Пруська Р., Штепін Л. Збірник різнорівневих завдань з трудового навчання. 5 – 9 класи : Розділ «Проектування та виготовлення виробів із текстильних матеріалів» : навч.-метод. посіб. Дрогобич : НВЦ «Каменяр», 2004. 78 с.
 3. Кузан Н., Савка Л., Пруська Р. Обслуговуюча праця. Ч. І – ІІ: тексти лекцій Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2006. 224 с.
 4. Кузан Н., Савка Л., Пруська Р. Обслуговуюча праця (видання 2-ге доповнене) : тексти лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2007. 240 с.
 5. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Практичні роботи з технології приготування кулінарних страв: зміст та методичні вказівки : навч.-метод.пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2007.  84 с.
 6. Михайлівський Ю., Кузан Н., Пагута М. Ергономіка. Основи конструювання : тексти лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2008. 268 с.
 7. Кузан Н., Белова З. Методика навчання школярів виготовленню української народної іграшки : метод. посіб. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2009.  84 с.
 8. Кузан Н., Пруська Р.В, Заремба М. Мистецтво в’язання у школі: навч.пос. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2009.  92 с. .
 9. Кузан Н., Савка Л. Етнодизайн в одязі : тексти лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2009.  242 с.
 10. Кузан Н., Пруська Р., Дебич Д. Заняття з народної вишивки : 5 – 9 клас : метод. пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2009. 110 с.
 11. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Художня вишивка : навч.-метод. пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2010. 108 с.
 12. Кузан Н., Ліщинські-Кравець Г., Гром Г. Практикум у навчальних майстернях. Завдання для самостійної роботи: навч.-метод. пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 122 с.
 13. Ліщинська-Кравець Г., Кузан Н. Мистецтво в’язання : навч.-метод. пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2010. 108 с.
 14. Кузан Н. Бісерне рукоділля : навч. пос. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2011. 74с.
 15. Кузан Н. Етнодизайн в одязі: методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів: навч.-метод. пос. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 106с.
 16. Кузан Н.І. Практикум з художньої обробки матеріалів : бісерне рукоділля : навч.-метод. пос. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка. 62с.
 17. Кузан Н., Ліщинська-Кравець Г. Практикум з художньої обробки матеріалів: Методичні матеріали до самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 116с.
 18. Кузан Н., Гром Г. Історія костюма: Методичні матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів: навч-метод. посіб. РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. 150с.
 19. Кузан Н., Пруська Р. Заняття з народної вишивки : навч.-метод. пос. Львів : Часопис, 110с. («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Інститутом Інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту країни (лист від 12.02.13р. № 14.1/ 12–Г–31)
 20. Кузан Н., Федорович А. Декоративне мистецтво та основи дизайну: метод. посіб. Дрогобич: РВВ, 2014. 130 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Кузан Н., Риндич Д. Мультимедійні технології при вивченні варіативного модуля «Технологія української народної вишивки». Трудова підготовка в рідній школі,2016 №2(130).–С.22-26.
 2. Kyzan N. Praca jako bodziec wychowawczy w dorobku pedagogicznym Wasyla Sukhomlynskyi`s. Life and heart devoted to children: Yanush Korchak (1878 – 1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918–1970) are unforgettable / Edited M. Chepil, O. Karpenko, V. Petryk. Warsaw: «DUX» Sp.Z.o.o., 2017.  S. 220-232. 13 с.
 3. Кузан Н.І. Декоративне мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання учнів. Молодь і ринок. №6 (173). 2019. С. 130-137.
ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Етнодизайн одягу», «Історія костюма», «Декоративне мистецтво та основи дизайну», «Практикум з художньої обробки матеріалів», «Народні художні промисли» та ін. Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази тощо. 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Від початку праці в університеті – куратор академічних груп, заступник декана інженерно-педагогічного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків (2001-2011рр.). Керівник  творчої лабораторії «Мистецька Бойківщина» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Організатор методичних семінарів та майстер-класів для учителів технологій, керівників гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Стрия, Стрийського р-ну, Пустомитівського р-ну., Львова. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!». Організовує та приймає участь у виставках творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо. 

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: етнопедагогіка, народне мистецтво Бойківщини,  етнодизайн одягу, декоративно-ужиткове мистецтво. Досконало володіє різними техніками української народної вишивки, бісероплетінням. Високою культурою технічного виконання виділяються її вироби : серветки, наволочки, рушники, сорочки. Під керівництвом студентами була створена колекція дитячого одягу у етностилі.