Меню

Ясеницький Володимир Євгенович

Ясеницький Володимир Євгенович

ЯСЕНИЦЬКИЙ Володимир Євгенович – старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 04 червня 1962 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 2 (1979 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (1984 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Працював слюсарем КВПіА Дрогобицького НПЗ (1979 р.), вчитель трудового навчання Пасічнянської СШ Надвірнянського району Івано-Франківської області (1979 р.), викладач (1989 р.), старший викладач (2010 р.) кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дидактичним відбором, художнім проектуванням та розробкою технологій виготовлення об’єктів праці для виготовлення студентами у межах навчальних курсів «Технологічний практикум», «Художнє проектування» та ін.

Здійснює керівництво проблемною наукової групою «Художнє проектування та виготовлення декоративно-ужиткових виробів з дерева» і підготовкою студентів до І та ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Технологічна освіта». Його вихованці були неодноразовими переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади в Полтаві та Умані.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Ясеницький В.Є. Промислові зразки: навчально-методичні рекомендації [для студентів педагогічних інститутів] / В.Є. Ясеницький, М.В. Вачевський, Г.Є. Левченко та ін. – Львів, 1991 – 40 с.
 2. Ясеницький В.Є. Поради по виготовленню і удосконаленню навчального обладнання: методичні рекомендації [для студентів педагогічних інститутів] / В.Є. Ясеницький, Г.Є. Левченко, М.П. Тименко та ін. – Дрогобич, 1991. – 56 с.
 3. Ясеницький В.Є. Розробка і використання психолого-діагностичної апаратури: методичні рекомендації [для студентів педагогічних інститутів] / В.Є. Ясеницький, Р.І. Гарбич, Г.Є. Левченко та ін. – Львів, 1991. – 73 с.
 4. Ясеницький В.Є. Художня обробка деревини: метод. посіб. [для вчителів та керівників гуртків] / В.Є. Ясеницький, Л.В. Оршанський, П.А. Зубрицький. – Дрогобич, 1998. – 207 с.
 5. Ясеницький В.Є. Деревообробка: навчальний посібник [для Х-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів] / В.Є. Ясеницький, Г.Є. Шевченко, Г.А. Кондратюк. – К: Педагогічна думка, 2007. – 348 с.
 6. Ясеницький В.Є. Навчально-методичний комплекс дисциплін професійно-практичної підготовки за напрямом „Технологічна освіта” (технічні види праці): метод. посібник / Л.В. Оршанський, В.В. Моштук, І.Д. Нищак та ін. / За заг. ред. Л.В. Оршанського. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 244 с.
 7. Ясеницький В.Є. Програми державних екзаменів за напрямом підготовки „Технологічна освіта” (ОКР „Бакалавр”, спеціальність 6.010103 „Трудове навчання” та ОКР „Спеціаліст”, спеціальність 7.010103 „Трудове навчання”) / Уклали: Л.В. Оршанський, Г.М. Мельник, В.В. Моштук, М.В. Пагута, В.Є. Ясеницький. – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2010. – 110 с.
 8. Ясеницький В.Є. Технологія деревообробного ремесла: навч. посіб. / Л.В. Оршанський, М.С. Курач, В.Ю. Цісарук, В.Є. Ясеницький; за заг. ред. Л.В. Оршанського. – Тернопіль: ТзОВ „Тернограф”, 2012. – 500 с.; іл. (Рекомендовано МОН України)
 9. Оршанський Л.В., Ясеницький В.Є., Мікульський П.К. Основи технології обробки деревини : навч. посібник. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2018. 192 с. (48 с. / 3 др. арк.).

Статті (за останні 5 років):

 1. Ясеницький В.Є. Дитяча іграшка як об’єкт творчої продуктивної діяльності школярів // Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 9 – 20.
 2. Ясеницький В.Є. Сутність, специфіка та ознаки творчої художньо-трудової діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій / Л.В. Оршанський, В.Є.Ясеницький // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 54. – С. 132 – 137. (0,6 др. арк.). [авт. – 0,3 др. арк.].

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ: Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Технологічний практикум», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Художня обробка матеріалів» та ін.

Керує педагогічними практиками, курсовими та дипломними роботами студентів. Бере участь у розширенні й удосконаленні матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень кафедри.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. На громадських засадах керує діяльністю гуртка «Художня обробка деревини» для студентів і учнів.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Плідно співпрацює з учителями технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри тощо.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія національної культури, українське декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, народні деревообробні промисли (токарство, столярство, бондарство, меблярство).