Меню

Гущак Жанна Михайлівна

Гущак Жанна Михайлівна

ГУЩАК Жанна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти. У 2011 році захистила дисертацію «Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І.Я. Франка». Автор 38 наукових та навчально-методичних праць.

СФЕРА НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ: дослідження психолого-педагогічних аспектів виховання у студентів елементів культури безпечної життєдіяльності.

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Посібники з грифом університету:

 1. Гущак Ж.М. Безпека життєдіяльності: методичні матеріали та рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 57 с.
 2. Гущак Ж.М., Фартушок І.М., Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: методичні матеріали до практичних занять. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 48 с.
 3. Гущак Ж.М. Безпека життєдіяльності: курс лекцій. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 130 с.
 4. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Радіаційна безпека: навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 83 с.
 5. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Теоретична механіка: збірник задач / І.М. Фартушок, Ж.М. Гущак. – Дрогобич, Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 80 с. (80 с. / 5 др. арк.).
 6. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Охорона праці в галузі: курс лекцій. Дрогобич, Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 60 с. (80 с. / 5 др. арк.)
 7. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Гідравліка: рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів. 2-е вид., випр. і доп. Дрогобич, Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 62 с.

 

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Барна Р.А., Гущак Ж.М. Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталі 20 // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей Луцького національного технічного університету. – Луцьк: Видавництво Луцького національного технічного університету, 2015. – Випуск 31. – С. 3 – 10.
 2. Гера Т.І., Гущак Ж.М., Фартушок І.М. Формування безпечної поведінки віктимних учнів із сімей переселенців. Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. LXXX. Том 2. C. 223 – 228. (2 с. / 0,125 др. арк.) (Index Copernicus)
 3. Гера Т.І., Гущак Ж.М. Педагогічні ризики сучасного освітнього процесу та психологічний супровід керування ними // Педагогічні науки: Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Випуск LXXVI. – Том 3. – C. 116 – 124. (Index Copernicus International)  (4,5 с. / 0,28 др. арк.);
 4. Гущак Ж.М. До питання дослідження педагогічних поглядів Івана Франка // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 1 (144). – C. 102 – 106. (5 с. / 0,31 др. арк.)
 5. Фартушок І.М., Гущак Ж.М. Сучасна освіта та інформаційно-комунікаційні технології: безпекознавчий аспект / І.М.Фартушок, Ж.М. Гущак // (статтю подано на Міжнародну науково-методичну конференцію «Сучасна освіта та інтеграційні процеси», 22-23 листопада 2017 року. м. Краматорськ, Україна). (3 с. / 0,187 др. арк.)
 6. Лобода А.В., Гущак Ж.М. Основні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні безпекознавчої компетентності студентів. Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Ірпінь, 13 – 20 листопада. 2017). Ірпінь: Видавництво Університет державної фіскальної служби України, 2017. С. 72-74. (2 с. / 0,125 др. арк.)
 7. Гера Т.І., Гущак Ж.М., Фартушок І.М. Організація побуту сім’ї: соціальний, безпекознавчий і педагогічний аспекти. Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2019. № 8 (175). C. 74 – 79.