Меню

Гром Галина Львівна

Гром Галина Львівна

ГРОМ Галина Львівна – старший лаборант і викладач (за сумісництвом) кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Народилася 19 грудня 1964 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 1 (1982 р.), Львівський сільськогосподарський інститут (нині – Львівський національний аграрний університет) за спеціальністю «Економіка та організація с/г виробництва» (1987 р.). З 2019 року навчається в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 015 «Професійна освіта».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Економіст (1988 р.), з 1992 р. старший лаборант і викладач (за сумісництвом) кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з традиційним і сучасним декоративно-ужитковим мистецтвом, передовсім ткацтвом, а також художньо-трудовою підготовкою майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва, конгресів з етнодизайну, мистецьких форумів і науково-педагогічних конференцій. Керує студентською проблемною групою «Традиційне художнє ткацтво» та проводить цікаві майстер-класи з цього виду народного мистецтва.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Гром Г.Л.Технологія ручного художнього ткацтва: навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 6.010103 «ПМСО. Трудове навчання». Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2005. 104 с.
 2. Гром Г.Л.Ручне художнє ткацтво. Художні ремесла в школі: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л.В.Оршанського. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2007. 286 с.
 3. Гром Г.Л.Технологія ручного художнього ткацтва. Золота скриня. Українські художні ремесла: практ. посіб. / упорядник Б.М. Терещук. Чернівці. Вид. дім «Букрек», 2007. 176 с.: іл. (авт. С. 142-158).
 4. Гром Г.Л.Художнє килимарство в школі: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л.В.Оршанського. Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2009. 140 с.: іл. (авт. С. 4-45; 78-94).
 5. Гром Г.Л.Ткацтво: методичні рекомендації / Г.Л. Гром, Л.В. Савка, Т.М. Місарош. Дрогобич: Ред. вид. від. ДДПУ, 2009. 63 с. (авт. С. 4-32).
 6. Гром Г.Л.Практикум у навчальних майстернях. Завдання для самостійної роботи (вишивка, ткацтво, в’язання) : метод. посіб. / Галина Ліщинська-Кравець, Галина Гром. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. 122 с. (авт. С. 36-62).
 7. Гром Г.Л.Історія костюма: метод. матер. для самост. роботи: навч-метод. посіб. / Надія Кузан, Галина Гром. Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка. 2012. 150 с. (авт. С. 79-150).

Статті та тези (за останні 5 років):

 1. Гром Г.Л. Вивчення варіативного модуля «Ручне ткацтво» на уроках технологій в старших классах. Трудова підготовка в рідній школі. 2014. № 4. С. 23-29.
 2. Гром Г.Л.Зміст та методичні аспекти проведення занять у гуртку «Канзаші». Трудова підготовка в рідній школі. 2016. № 2. С. 58-63.
 3. Гром Г.Л.Традиційне бойківське ткацтво. Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 85-ї річниці від дня народження заслуженного майстра народної творчості України Мирослави Кот / ред. рада: Оршанський Л.В., Кузан Н.І., Гром Г.Л. та ін. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. С. 26-30.
 4. Аrt and labour training of future design and technology teachers by means of decorative and applied arts and ethno-design. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifi cal and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects / Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova. Baku – Banska Bystrica – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. Vol. V. P. 234–241.
 5. Особливості формування професійної компетентності вчителів трудового навчання у процесі традиційного художнього ткацтва. Мистецька ocвiтa: змiст, технології, менеджмент: зб. наук. праць. / редкол. В.Ф. Орлов (голова). Київ: Вид-во ТОВ «Тонар», 2020. Вип. 15. С. 148 -161. (Серiя: Пед. науки).
 6. Використання можливостей педагогічної практики у формуванні професійної компетентності студентів з традиційного художнього ткацтва. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ). Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 295-296.
 7. Шляхи підвищення ефективності вивчення народного декоративно-ужиткового мистецтва майбутніми вчителями трудового навчання. Herald Pedagogiki, Nauka I Praktyka: wydanie specjalne. Warszawa, Diamond trading tour, 2020. nr. 52. S. 85-87.
 8. Особливості реалізації творчих проектів з ткацтва в рамках вивчення курсу «Технологічний практикум». Актуальні проблеми сучасної науки : зб. VІІ між нар. наук.-практ. конф. / за ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. С. 231-233.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Організатор навчальної майстерні «Традиційне художнє ткацтво». Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до практичних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів) з навчальних дисциплін: «Технологічний практикум», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Художня обробка текстильних матеріалів» та ін.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (ткацтво).

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями трудового навчання та технологій, керівниками художньо-прикладних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу «Таланти твої, Україно!», численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри технологічної та професійної освіти.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія української культури, народне декоративно-ужиткове мистецтво, етнодизайн, художній текстиль.