Меню

Шаран Володимир Лук’янович

 доцент кафедри математики та економіки, кандидат фізико-математичних наук, доцент

email:volsharan@ukr.net, volodymyr.sharan@dspu.edu.ua

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2542-952X

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=Yk49uaYAAAAJ&hl=uk

WebofScience: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABB-4281-2021

Scopus:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8549233400&zone=

 

Освіта

  • 1989 – 1994рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка (спеціальність «Математика»)
  • 1996 – 1999рр. – навчання в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність 01.01.01 «Математичний аналіз»)
  • 1999 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз» (тема дисертації: «Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині»)

Навчальні дисципліни, які викладає

  • Математичний аналіз
  • Вища математика
  • Теорія ймовірностей і математична статистика
  • Історія математики

 

Наукові інтереси

Дослідження асимптотичних властивостей функцій у деяких просторах голомофних у півплощині функцій.