Меню

↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація: Інформаційні управляючі системи та технології 

Перелік навчальних дисциплін