Меню

↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Транспорт)

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра технологічної та професійної освіти
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Спеціалізація: 015.20 Професійна освіта (Транспорт)