Меню

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)

 1. Web-програмування
 2. Адміністрування комп’ютерних мереж
 3. Алгебра і геометрія
 4. Алгоритми і структура даних
 5. Аналіз даних
 6. Архітектура комп’ютерних систем
 7. Бази даних та інформаційні системи
 8. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 9. Безпровідні та мобільні комп’ютери
 10. Веб-дизайн
 11. Веб-технології
 12. Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 13. Дискретна математика
 14. Диференціальні рівняння
 15. Економіко-математичне моделювання
 16. Елементи теорії інтегральних рівнянь
 17. Захист інформації
 18. Іноземна мова
 19. Інтернет-програмування
 20. Інформаційні технології
 21. Історія України
 22. Історія української культури
 23. Комп’ютерна графіка
 24. Комп’ютерне моделювання
 25. Комп’ютерні видавничі системи
 26. Комп’ютерні мережі
 27. Крос-платформне програмування
 28. Математична логіка та теорія алгоритмів
 29. Математичний аналіз
 30. Математичні основи інформатики
 31. Методи об’єктно-орієнтованого програмування
 32. Методи обчислень
 33. Методи оптимізації та дослідження операцій
 34. Методика навчання інформатики
 35. Методика розв’язування олімпіадних задач
 36. Наближені методи розв’язування квантово-механічних задач
 37. Об’єктно – орієнтоване програмування
 38. Обробка зображень та мультимедіа
 39. Операційні системи та системне програмування
 40. Організаційна інформатика
 41. Організація та обробка електронної інформації
 42. Основи екології
 43. Основи наукових досліджень
 44. Паралельні та розподілені системи
 45. Педагогіка
 46. Платформи корпоративних інформаційних систем
 47. Предметно-орієнтовані інформаційні технології
 48. Прикладне програмування
 49. Програмне забезпечення ПК
 50. Програмування
 51. Програмування мобільних систем
 52. Програмування та підтримка веб-застосувань
 53. Проектування програмних систем
 54. Психологія
 55. Рівняння математичної фізики
 56. Системи комп’ютерної математики
 57. Системи та методи прийняття рішень
 58. Системи штучного інтелекту
 59. Теорія ймовірності і математична статистика
 60. Теорія інформації та кодування
 61. Теорія керування
 62. Теорія прийняття рішень
 63. Теорія програмування
 64. Технологія створення дистанційного курсу
 65. Технологія створення програмних продуктів
 66. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 67. Фізичне виховання
 68. Філософія
 69. Функціонально-логічне програмування
 70. Чисельне моделювання соціально-економічних процесів
 71. Шкільний курс інформатики