Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 105 Прикладна фізика і наноматеріали

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія науки
 3. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці
 4. Правові основи діяльності вищої школи
 5. Охорона праці в галузі
 6. Педагогіка вищої школи
 7. Психологія вищої школи
 8. Синергетика
 9. Теорія бозон-ферміонних систем
 10. Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка
 11. Методика навчання фізики у вищих навчальних закладах
 12. Теорія груп і симетрійні властивості кристалів
 13. Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів
 14. Сучасне напівпровідникове матеріалознавство
 15. Методи дослідження матеріалів та компонентів електронної техніки
 16. Квантові основи наноелектроніки
 17. Фізика квантових систем різної розмірності
 18. Поверхневі та контактні явища в напівпровідниках та наноструктурах
 19. Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах
 20. Фізика конденсованих систем
 21. Фізика магнітних наноструктур
 22. Наноструктури і наноприлади
 23. Акустооптичні явища в напівпровідниках
 24. Схемотехніка та архітектура сучасних електроних приладів та пристроїв
 25. Оптоелектроніка
 26. Асистентська практика на кафедрах університету
 27. Науково-дослідна практика у лабораторіях університету