Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 104 Фізика та астрономія

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія науки
 3. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці
 4. Правові основи діяльності вищої школи
 5. Охорона праці в галузі
 6. Педагогіка вищої школи
 7. Психологія вищої школи
 8. Синергетика
 9. Теорія бозон-ферміонних систем
 10. Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка
 11. Методика навчання фізики у вищих навчальних закладах
 12. Теорія груп і симетрійні властивості кристалів
 13. Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів
 14. Сучасне напівпровідникове матеріалознавство
 15. Сучасні методи дослідження напівпровідників
 16. Фізика квантових систем різної розмірності
 17. Фізика невпорядкованих систем
 18. Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах
 19. Магнітні та резонансні явища в напівпровідниках і наноструктурах
 20. Фізика конденсованих систем
 21. Динаміка кристалічної ґратки (фізика фононів)
 22. Наноструктури та наноприлади
 23. Акустооптичні явища в напівпровідниках
 24. Актуальні питання фізики напівпровідників і діелектриків
 25. Фундаментальні явища в наноструктурах
 26. Асистентська практика на кафедрах університету
 27. Науково-дослідна практика у лабораторіях університету