Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Управління навчальним закладом

  1. Інвестиційний менеджмент
  2. Інноваційні технології в освіті
  3. Маркетинг освіти
  4. Менеджмент організацій
  5. Психологія управління
  6. Управління навчальною та виховною роботою
  7. Управління трудовими ресурсами
  8. Інформаційні технології в управлінні освітою
  9. Корпоративне управління
  10. Філософія науки