Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування

  1. Інвестиційна діяльність в туристичному бізнесі
  2. Менеджмент організацій
  3. Психологія управління
  4. Рекламно-інформаційна діяльність в туристичній індустрії
  5. Світовий ринок послуг туристичного бізнесу
  6. Соціальна та екологічна безпека діяльності
  7. Корпоративне управління
  8. Філософія науки