Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Менеджмент інноваційної діяльності

  1. Інвестиційний менеджмент
  2. Маркетинг інновацій
  3. Менеджмент організацій
  4. Психологія управління
  5. Соціальна та екологічна безпека діяльності
  6. Корпоративне управління
  7. Філософія науки