Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. Спеціалізація: Менеджмент інноваційної діяльності