Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Аналіз господарської діяльності п-в
 3. Вища математика
 4. Вступ до фаху
 5. Державне регулювання економіки
 6. Державне та регіональне управління
 7. Економіка і фінанси підприємства
 8. Економіка малих і середніх підприємств
 9. Електронна комерція Менеджмент
 10. Інформатика
 11. Інформаційний бізнес
 12. Інформаційні системи та технології в бізнесі
 13. Історія української культури
 14. Комунікативний менеджмент
 15. Комунікативні процеси в управлінській діяльності
 16. Маркетинг
 17. Маркетинговий менеджмент
 18. Менеджмент
 19. Менеджмент в ГКТ сервісі
 20. Міжнародне підприємництво
 21. Міжнародні економічні відносини
 22. Мікроекономіка
 23. Облік та аудит
 24. Операційний менеджмент
 25. Організація підприємницької діяльності
 26. Орг-ція праці мен-ра
 27. Основи ергономіки і дизайну
 28. Основи наукових досліджень
 29. Основи підприємництва
 30. Професійно-психологічна підготовка менеджерів
 31. Самоменеджмент
 32. Соціальний менеджмент
 33. Статистика
 34. Стратегічне управління
 35. ТО
 36. Управління інноваціями
 37. Управління персоналом
 38. Управлінські рішення
 39. Філософія
 40. Фінанси, гроші і кредит