Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика

 1. Іноземна мова за проф. спрямуванням
 2. Філософія науки
 3. Соціальна відповідальність
 4. Глобальна економіка
 5. Математичні методи і моделі ринкової економіки
 6. Прикладна економетрика
 7. Корпоративні інформаційні системи
 8. Ризик-менеджмент
 9. Інформаційний менеджмент
 10. Економіко-математичне моделювання
 11. Управління проектами
 12. Нелінійні моделі економічних процесів
 13. Моделювання банківських ризиків
 14. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці
 15. Методологія економічного аналізу
 16. Методи багатокритеріальної оптимізації
 17. Імітаційне моделювання
 18. Сучасні економічні теорії
 19. Прикладна теорія ігор
 20. Електронна комерція
 21. Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем
 22. Інноваційний розвиток підприємств
 23. Інноваційний менеджмент