Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика, математика)

Обовязкові компоненти

 1. Елементарна математика
 2. Вища математика
 3. Іноземна мова
 4. Фізичне виховання
 5. Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 6. Теорія ймовірностей і математична статистика
 7. Українська мова за професійним спрямуванням
 8. Філософія
 9. Психологія
 10. Педагогіка
 11. Основи наукових досліджень
 12. Інклюзивна освіта
 13. Методи обчислень
 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 15. Методи оптимізації та дослідження операцій
 16. Історія української державності
 17. Навчальна (пропедевтична) практика
 18. Виробнича (педагогічна) практика
 19. Підсумкова атестація
 20. Основи візуалізації та 3D-моделювання
 21. Інформаційні технології
 22. Алгоритмізація та програмування
 23. Теоретичні основи інформатики
 24. Комп’ютерна графіка
 25. Об’єктно-орієнтоване програмування
 26. Комп’ютерні мережі
 27. Бази даних та інформаційні системи
 28. Системи комп’ютерної математики
 29. Шкільний курс інформатики
 30. Вебтехнології
 31. Методика навчання інформатики
 32. Програмування мобільних додатків
 33. Диференціальні рівняння
 34. Основи геометрії і проективна геометрія
 35. Практикум розв’язування задач шкільного курсу математики
 36. Методика навчання математики
 37. Алгоритми і структури даних

 

Вибіркові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта (Інформатика)»

 1. Теорія інформації та кодування
 2. Захист інформаційних ресурсів
 3. Аналіз даних
 4. Логічне програмування
 5. Методика розв’язування олімпіадних задач
 6. Проектування програмних систем
 7. Фізика комп’ютерних систем
 8. Створення додатків з використанням технологій Flutter
 9. Системи штучного інтелекту
 10. Технології створення дистанційного курсу
 11. Теорія прийняття рішень
 12. Основи робототехніки
 13. Спеціалізовані мови програмування
 14. Комп’ютерне моделювання
 15. Програмування мовою Java
 16. Крос-платформне програмування
 17. Вебпрограмування
 18. Операційні системи
 19. Прикладне програмування
 20. Сучасні парадигми програмування
 21. Рівняння математичної фізики
 22. Системи та методи прийняття рішень
 23. Предметно-орієнтовані інформаційні технології
 24. Функціональне програмування

 

Вибіркові компоненти предметної спеціальності

«Середня освіта (Математика)»

 1. Алгебра і теорія чисел
 2. Диференціальна геометрія і топологія
 3. Міра і інтеграл Лебега
 4. Вибрані питання теорії міри