Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

  1. Філософія
  2. Історія української культури
  3. Методика навчання математики
  4. Виробнича (педагогічна) практика
  5. Виробнича (педагогічна) практика