Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)

 1. Алгоритми і теорія складності
 2. Алгоритмізація і програмування
 3. Аналітико-чисельні методи математичної фізики
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 5. Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 6. Інтелектуальні інформаційні системи
 7. Квантові основи наноелектроніки
 8. Криптографія та криптоаналіз
 9. Курсові роботи з сучасних мов програмування, моделювання програмних систем наукового призначення, криптографії та криптоаналізу
 10. Математико-статистичні методи в педагогічних дослідженнях
 11. Мережі Петрі
 12. Методика і технологія дистанційного навчання
 13. Методика навчання інформатики у старшій школі
 14. Моделювання програмних систем наукового призначення
 15. Нейроінформатика (нейронні мережі)
 16. Нечітке моделювання систем
 17. Нечіткі логіки
 18. Обчислювальна математика
 19. Педагогічна практика
 20. Підготовка кваліфікаційної роботи
 21. Психологія педагогічної діяльності
 22. Синергетика
 23. Створення та адміністрування дистанційних освітніх ресурсів
 24. Сучасні мови програмування
 25. Технології електронного навчання
 26. Філософія освіти
 27. Школознавство