Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Історія фізики
 3. Психологія педагогічної діяльності
 4. Школознавство
 5. Актуальні питання методики навчання фізики в спеціалізованих класах та закладах освіти
 6. Фізика конденсованих систем
 7. Синергетика
 8. Фізика наносистем і сучасна мікроелектроніка
 9. Актуальні питання астрономії та методики її навчання
 10. Моделювання фізичних явищ та процесів
 11. Технологія напівпровідників і напівпровідникових приладів
 12. Сучасне напівпровідникове матеріалознавство
 13. Демонстраційний експеримент при викладанні фізики
 14. Практикум розв’язування олімпіадних задач з фізики
 15. Наноструктури і наноприлади
 16. Акустооптичні явища в напівпровідниках
 17. Методика навчання математики
 18. Методика навчання інформатики
 19. Вибрані питання алгебри і теорії чисел
 20. Комп’ютерне моделювання
 21. Вибрані питання матаналізу
 22. Основи штучного інтелекту
 23. Вибрані питання елементарної математики
 24. Криптографія та криптоаналіз
 25. Педагогічна практика
 26. Філософія освіти