Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика)

 1. Економіка освіти
 2. Фізичний практикум
 3. Вибрані розділи теорії функцій
 4. Вибрані питання загальної фізики
 5. Державне регулювання економіки
 6. Економіка освіти
 7. Інтегральні рівняння
 8. Інформаційні технології в математиці
 9. Комп’ютерне моделювання
 10. Криптографія та криптоаналіз
 11. Методика навчання інформатики
 12. Методика навчання фізики
 13. Наукові основи шкільного курсу математики
 14. Основи штучного інтелекту
 15. Соціальна економіка
 16. Педагогічна практика
 17. Психологія вищої школи
 18. Вибрані питання математичного аналізу
 19. Задачі олімпіадного характеру
 20. Методика навчання економіки
 21. Школознавство
 22. Філософія освіти