Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Винницький Богдан Васильович

Винницький Богдан Васильович

ВИННИЦЬКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ – доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.01.01-математичний аналіз), професор. Народився 22 червня 1953  в селі Чайковичі Самбірського району Львівської області. 

ОСВІТА. Протягом 1961-1970 років навчався в Чайковицькій середній школі. В 1970 році поступив на фізико-математичний факультет Дрогобицького педагічного інституту імені Івана Франка, який закінчив у 1975 році. Протягом 1975–1979 років навчався в аспірантурі при Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію “Деякі властивості рядів за системою”, яку виконав під керівництвом професора М.М.Шеремети, а у 1996 році захистив докторську дисертацію “Системи експонент та їх узагальнення в просторах аналітичних функцій”. 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Протягом 1975/1976 років працював вчителем математики Коропужської середньої школи Городоцького району Львівської області. З вересня 1979 працює в Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка. Протягом 2000/2014 років працював завідувачем кафедри математичного аналізу Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, а з вересня січня 2014 року працює завідувачем кафедри математики. Одноосібно підготував 7 кандидатів наук. Читає дисципліни «Математичний аналіз», «Вибрані розділи теорії функцій», «Функціональний аналіз» та інші. 

НАУКА. Основні наукові результати стосуються теорії голоморфних функцій, систем експонент, базисів, множин єдиності, рівнянь згортки, теорії звичайних диференціальних рівнянь, рядів Діріхле, цілих функцій. Одним з основних результатів є повне розв’язання класичної задачі про опис послідовностей нулів функцій голоморфних в півплощині заданого експоненційного типу. Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Винницький, Б.В., Хаць Р.В., Шепарович І.Б. Основи одновимірного комплексного аналізу. Навчальний посібник Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2012. – 273 с. (Реком. До друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка)
 2. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Диференціювання функцій багатьох змінних. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040201. “Математика”. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2013. – 36 с. (Реком. до друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка) 3
 3. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Метричні простори. Простір . Навчально-методичний посібник для студе нтів спеціальності 6.040201. “Математика”. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2013. – 36 с. (Реком. до друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка)
 4. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Диференціювання функцій з в . Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040201. “Математика”. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2013. –  36 с.(Реком. до друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка)
 5. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Подвійні і потрійні інтеграли. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040201. “Математика”. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2013. – 30 с.(Реком. до друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка)
 6. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаповаловський О.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Інтеграли залежні від параметру. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040201. “Математика”. – Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2013. – 30 с. (Реком. до друку Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка)
 7. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.1: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Богдан Винницький, Олександр Шаповаловський, Володимир Шаран, Руслан Хаць. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 500 с. (Гриф МОН №1/11-19869 від 17.12.13)
 8. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.2: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Богдан Винницький, Олександр Шаповаловський, Володимир Шаран, Руслан Хаць. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 500 с. (Гриф МОН №1/11-20787 від 31.12.13)
 9. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Навчальний посібник (лекції , практичні та індивідуальні завдання)Дрогобич: РВВДДПУ ім. Івана Франка – 2014. – 207 c.  (Реком. до друку Вченою радою ДДПУ ім.. І.Франка)
 10. Винницький Б.В., Хаць Р.В. Вибрані розділи теорії функцій, Ч.1: навчальний посібник [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузі знань: 0402 фізико-математичні науки, спеціальності 8.04020101. Математика] / Богдан Винницький, Руслан Хаць. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 128 с.
 11. Винницький Б.В., Дільний В.М., Хаць Р.В., Шепарович І.Б. Функціональний аналіз, Ч.1: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Математика»] / Богдан Винницький, Володимир Дільний, Руслан Хаць, Ірина Шепарович. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 151 с.
 12. Винницький Б.В., Шавала О.В. Диференціальні рівняння, Ч.1: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Математика»]/ Винницький Богдан, Шавала Олена. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені ІванаФранка, 2014 – 136с.
Статті:
 1. Винницький Б.В. До питання про зображення аналітичних функцій рядами Доп. АН УРСР.-1978.- №7.- С.583-585.
 2. Винницкий Б.В. Об описании базисов из обобщенных систем экспонент Матем.сборн. 1988.Т.135, №1.-С. 59-79.
 3. Винницкий Б.В. О нулях функций, аналитических в полуплоскости, и полноте систем экспонент. Укр.мат. журн.-1994-Т.46. №5.-С.484-500
 4. Винницький Б.В., Юрків М.І. Asymptotic properties of holmorphic functions in the half-plane of improved regular growth of order less than one. Матем. студії. – 2008, – 30, 2009 р.  № 2. – 173-179.
 5. Винницький Б.В., Хаць Р.В. Some approximation properties of the systems of Bessel functions of index . Матем. Студії. – 2010. – 34, № – С. 152–159.
 6. Vynnytskyi B.V., Shavala . Remarks on Šeda theorem. Acta Math. Univ. Comenianae. 2012–Vol. LXXXI, №1. P.55–60
 7. Vynnytskyi B.V., Khats’ R.On asymptotic properties of entire functions, similar to the entire functions of completely regular growth. Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія фізико-математичні науки. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, № 2011, С. 5–9.
 8. Vynnytskyi B.V., O. Shavala .Some properties of boundary value problems  for Bessel’s equation Математичний вісник Наукового товариства імені Шевченка – 2013, Т.10 .С.189-192
 9. Vinnitskii B.V., Dilnyi V. On approximation properties of one trigonometric system. Russian Mathematics – 2014. – Т. 58. –№ 11. С. 10-21
 10. Vynnytskyi B.V., Khats’ A remark on basis property of systems of Bessel and Mittag-Leffler type functions . Journal of Contemporary Mathematical Analysis. – 50. – № 6. 2015. P. 300–305.
 11. Vynnytskyi B.V., Khats’ .On the completeness and minimality of sets of Bessel functions in weighted L2-spaces . Eurasian Mathematical Journal. 2015– 6. – № 1. P. 123–131
 12. Vinnitskii B.V., Hishchak T. I. On uniqueness theorem for a class of functions analytic in a halfplane. Russian Mathematics. 2016.V60, №4, p. 1-4

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач навчальних планів та програм.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Є членом НМК (0.14.04 середня освіта, математика),  членом вченої ради Д.35.051.18.