Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Стара Олена Валентинівна

Стара Олена Валентинівна

СТАРА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА – кандидат фізико-математичних  наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 4 (1974 р.), Київський державний  університет ім.Т.Г.Шевченка  (нині – Київський національний  університет ім.Тараса Шевченка) за спеціальністю “Математика” (1979 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Асимптотичні розв’язки систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з відхиленням аргументу” за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння у спеціалізованій раді Київського державного  університету ім.Т.Г.Шевченка (1990р.). Отримала вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2002 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Асистент кафедри математики (серпень 1979 – серпень 1981 р.), стажист, аспірант Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1981-1986 рр.), викладач кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1986-1990 рр.), старший викладач кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1991 р.), доцент (з 1995  р. по теперішній час) кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами та відхиленням аргументу, застосування їх до досліджень фізичних процесів. Ці напрями висвітлено у понад 42 наукових і навчально-методичних працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
  1. Яворський Ю.М., Комарницька Л.І., Стара О.В. Задачі студентських математичних олімпіад // Посібник. Науково-виробничий центр „Каменяр” ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич, 2001. – 51 с.
  2. Яворський М.Т., Стара О.В., Комарницька Л.І. Нестандартні задачі шкільного курсу математики // Посібник. Науково-виробничий центр „Каменяр” ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич, 2002. – 39 с.
  3. Стара О.В., Гарбич О.Р. Нестандартні задачі шкільного курсу математики // Методичний посібник. Науково-виробничий центр „Каменяр” ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич, 2004. – 84 с.
  4. 4. Стара Олена. Алгебра і теорія чисел. Частина 1: методичні рекомендації до самостійної роботи. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 39 с. 
Статті (основні за останні 5 років):
  1. Стара О. В., Бринько Р. Про деякі наближені розв’язки неоднорідних систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з повільнозмінними коефіцієнтами / Чотирнадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ: Матеріали конф. – К., НТУУ, 2012. – С. 402. (0,06 др. арк.);
  2. Пелещак Р. М., И. Я. Бачинський, М. М. Дорошенко, О. В. Стара. Моделирование электрических свойств диодов шоттки со встроенным слоем квантовых точек. 13-ая международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», 4-8 июня 2012 г., Одесса: Труды. – 2012. – С. 284.
  3. Peleshchak R. M., Gotra Z. Yu., Bachynsky I. Ya., Kremer I. P., Doroshenko M. V., StaraO. V., Lesyk L. V., Martyniv M. V. Distribution of electrostatic potential in a heterostructure metal-semiconductor with the built-in layer of quantum dots. YIII international  school-conference “Actual problems of semiconductor physics”, June 25-28, 2013. Drogobych: Book of abstracts. – 2013. P.29.
  4. Hrushka V.I., Peleshchak R.M., Stara O,V., Radlovska N.S. Effect of Stressed Heteroborder Q Dot –Matrix for Polaron State of a Particle with Degenerate Band Spectrum.  XY International  conference “Conference proceedings”, May 11-16. Ivano-Frakivsk. Ukraine: Book of abstracts. – 2015. P.160.
  5. Hrushka V.I., Peleshchak R.M., Doroshenko M.V., Stan’ko M.H., Stara O.V. Electron and  hole polaron bind energy in the deformed quantum dot. Abstract book of IX International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics Truskavets, Ukraine, 16-20 May, 2016 р. – P. 11.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор та співавтор програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР «Спеціаліст» з навчальних дисциплін: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Математична логіка і теорія алгоритмів», «Фінансова та актуарна математика», «Диференціально-різницеві  рівняння». Керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області; з науковими співробітниками Львівського національного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: диференціальні рівняння запізнюючого типу.