Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Шепарович Ірина Богданівна

Шепарович Ірина Богданівна

ШЕПАРОВИЧ ІРИНА БОГДАНІВНА – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м.Стрий Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила СШ № 2 м. Стрия (1990 р.), Дрогобицький  державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю “Математика та фізика” (1995 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “ Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій аналітичних в крузі.” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій вченій раді К 35.051.07 Львівського національного університету імені Івана Франка (2001 р.). Отримала вчене звання доцента кафедри математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2005 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вчитель СШ № 10 м. Стрия (вересень 1995 – травень 1997 р.), аспірант (1997 – 2000 рр.), викладач (2000-2002 р.), а з 2002 р. по теперішній час – доцент кафедри матаналізу (зараз математики) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові дослідження пов’язані з вивченням інтерполяційних послідовностей та послідовностей нулів різних класів аналітичних в крузі функцій та застосування цих результатів в проблемах базису та для досліджень розв’язків лінійних диференціальних рівнянь з цілими та аналітичними коефіцієнтами. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Статті (основні): 
 1. Винницький Б. В., Шепарович І. Б. Про інтерполяційні послідовності одного класу функцій, аналітичних в одиничному крузі // Укр. мат. журн. – 2001, – 53, № 7. – С. 879 – 886.
 2. Винницький Б. В., Шепарович. І. Б. Інтерполяційні послідовності класу аналітичних в одиничному крузі функцій скінченного -типу // Укр. мат. журн. – 2004, – 56, № 3. – С. 425 – 430.
 3. Sheparovych. On basis // Матем. студії. – 2003, – 20, № 1. – C. 97-100.
 4. Винницький Б. В., Шепарович І. Б. Про існування розв’язку інтерполяційної задачі в одному класі цілих функцій, який визначається лічильною функцією.// Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – – № 4. – C.12-14.
 5. Chyzhykov, I. Sheparovych. Interpolation of analytics functions of moderate growth in the unit disk and zeros of solutions of a linear differential equation // J. Math. Analysis and Applications. – 2014. – 414. – P. 319-333.
 6. Шепарович І. Б. Про аналог результату Рубела і Тейлора для голоморфних в одиничному крузі функцій.// Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – – № 3. – C.35-40.
 7. Винницький Б. В., Шепарович І. Б. Деякі зауваження про розв’язок інтерполяційної задачі в одному класі цілих функцій нульового порядку та розв’язки диференціального рівняння другого порядку з цілими коефіцієнтами.// Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – – № 6. – C.64-71.
 8. Sheparovych. On existence of a solution of the multiple interpolation problem in some class of the entire functions// International V. Skorobohatko mathematical conference. Drohobych – Lviv. – 2015. – С. 150. 
Навчально-методичні посібники: 
 1. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. – Дрогобич: Коло, 2007. – 144 с.
 2. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. У 3 – ох част.: Ч. 1. – Дрогобич: Швидкодрук – 2008. – 351 с.; Ч. 2. – Дрогобич: Швидкодрук – 2009. –  161 с.; Ч. 3. – Дрогобич: Швидкодрук – 2010. –  179 с.
 3. Винницький, Б.В., Хаць Р.В., Шепарович І.Б. Основи одновимірного комплексного аналізу. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка – 2012. – 273 с.
 4. Богдан Винницький, Володимир Дільний, Руслан Хаць, Ірина Шепарович. Функціональний аналіз, Ч.1 [для студентів спеціальності «Математика»] /– Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка – 2014. – 151 с.
 5. Винницький, Б.В., Шепарович І.Б. Комплексний аналіз. Ч.1 – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка – 2015. – 272 с.
 6. Винницький, Б.В., Шепарович І.Б. Методичні рекомендації до розв’язання задач з комплексного аналізу. Навчально-методичний посібник для студентів III курсу спеціальності «Математика» – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка – 2016. – 186 с.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач збірників програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять із методичними рекомендаціями, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: “Математичний аналіз”, “Комплексний аналіз”, “Функціональний аналіз”, «Інформаційні технології при вивченні математичного аналізу». Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпраця з викладачами Львівського НУ імені Івана Франка та інших ВНЗ Львова.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: окрім основних досліджень цікавлять  проблеми розвитку творчого мислення в учнів та студентів; застосування новітніх методів подачі інформації для кращого сприйняття та засвоєння нового матеріалу; історія математики, видатні історичні постаті регіону та їх внесок в розвиток науки та культури; забуті пам’ятки архітектури та природи; екологія, збереження навколишнього середовища.