Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Шавала Олена Василівна

Шавала Олена Василівна

ШАВАЛА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Дрогобич Львівської області. 

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 14 (1999 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” (2005 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з мероморфними коефіцієнтами” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.18 Львівського національного університету імені Івана Франка (2009 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Аспірант (2005–2008 рр.), викладач (2008–2013 р.), старший викладач (з 2013 р. по теперішній час) кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

НАУКА. Диференціальні рівняння в комплексній площині. Спеціальні функції. Ці напрями висвітлено у 25 наукових працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
  1. Винницький Б.В., Шавала О.В. Диференціальні рівняння, Ч.1: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Математика»]/ Винницький Богдан, Шавала Олена. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014 – 136 с.
Статті (за останні 5 років): 
  1. Шавала О.В. Про переповнені системи з функцій Бесселя // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2012. –№4. – С.10–11.
  2. Vynnyts’kyi B., Shavala O. Some properties of boundary value problems for Bessel’s equation // Математичний вісник Наукового товариства імені Шевченка. – 2013. –Т.10. – С.189–192.
  3. Шавала О. Обмеженість розв’язків лінійного неоднорідного диференціального рівняння другого порядку // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. – 2013. –№5. – С.11–12.
  4. Шавала О. Про деякі апроксимаційні властивості функцій Бесселя з індексом // Математичні Студії. – 2015. – Т.43, №2. – С.180-184.
  5. Лукiвська Д.В., Шавала О.В. Про мероморфні розв’язки диференціальних рівнянь з заданими полюсами // Буковинський математичний журнал. – 2015. – Т.3, №2. – С.57–59.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять з навчальних дисциплін: “Прикладний функціональний аналіз”, “Диференціальні рівняння”. Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член ради молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка та ІФМЕІТ, куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з викладачами математичних дисциплін Львівського національного університету імені І. Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: диференціальні рівняння та властивості спеціальних функцій.