Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Матурін Юрій Петрович

Матурін Юрій Петрович

МАТУРІН ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ (YURIY MATURIN) – кандидат фізико-математичних  наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 18 березня 1976 р. у м. Гайсині Вінницької області.

ОСВІТА. Протягом 1983 – 1984 рр. навчався в Гайсинській СШ № 1, з 1984 – у СШ № 235 та СШ № 145 міста Ленінграда (нині Санкт-Петербург). З 1988 року навчався у Бориславській СШ № 3, яку й закінчив  із золотою медаллю (1993 р.). У 1998 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький  державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю “Математика та основи інформатики”. Під час навчання у вузі тричі брав участь та особисто перемагав у Всеукраїнських студентських математичних олімпіадах серед студентів педвузів (у 1995, 1997 посів ІІ-ге місце, а у 1996 – І-ше місце), за що отримав грант Соросівського студента (ISSEP) у 1997 р. Навчався в аспірантурі при кафедрі алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка (1998 – 2001 рр.) Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Гратки напередрадикалів та класифікація кілець” за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001 р.). Отримав вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2006 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Аспірант кафедри алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка (1998–2001 рр.), молодший науковий співробітник Інституту  прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України (2002 – 2003 рр.), старший викладач (2002-2003 рр.), доцент (з 2004 р. по теперішній час) кафедри математики та методики викладання математики, пізніше математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Основні наукові зацікавлення зосереджені у теорії модулів над асоціативними кільцями, теорії категорій та теорії предрадикалів.  Також цікавиться питаннями дискретної математики та теорії множин. Ці напрями висвітлено у  64 наукових і кількох навчально-методичних працях. Детальніше – на http://www.maturin.in.ua/math/resume

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Андрійчук В.І., Горбачук О.Л., Матурін Ю. П., Тушницький І.Я. Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Частина 1 / Василь Іванович Андрійчук, Омелян Львович Горбачук, Юрій Петрович Матурін, Ігор Ярославович Тушницький. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 76 с.
 2. Андрійчук В.І., Горбачук О.Л., Матурін Ю. П., Тушницький І.Я. Навчально-методичний посібник з лінійної алгебри. Частина 2 / Василь Іванович Андрійчук, Омелян Львович Горбачук, Юрій Петрович Матурін, Ігор Ярославович Тушницький. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 62 с.
 3. Горбачук О.Л., Комарницький М.Я, Матурін Ю. П. Методичні рекомендації з алгебри. Алгебраїчні операції, групи, кільця, поля, тіла, поле комплексних чисел, кільце многочленів / Омелян Львович Горбачук, Микола Ярославович Комарницький, Юрій Петрович Матурін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 57 с.
 4. Горбачук О.Л., Комарницький М.Я, Матурін Ю. П. Навчально-методичний посібник з алгебри та теорії чисел / Омелян Львович Горбачук, Микола Ярославович Комарницький, Юрій Петрович Матурін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 106 с.
 5. Горбачук О.Л., Комарницький М.Я, Матурін Ю. П. Алгебра. Навчально-методичний посібник / Омелян Львович Горбачук, Микола Ярославович Комарницький, Юрій Петрович Матурін. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 120 с.
 6. Горбачук О.Л., Комарницька Л.І., Матурін Ю. П. Матриці та системи лінійних рівнянь / Омелян Львович Горбачук, Леся Іванівна Комарницька, Юрій Петрович Матурін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 51 с.
 7. Матурін Ю.П. Елементи дискретної математики / Юрій Петрович Матурін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 60 с.
 8. Матурін Ю.П. Математична логіка та теорія алгоритмів / Юрій Петрович Матурін. – Дрогобич: Рік, 2013. – 132 с.
Статті (основні за останні 5 років):
 1. Maturin. Filters and their triviality, Visnyk of the Lviv Univ., Series Mech. Math., Lviv, 78 (2013), 87-91.
 2. Maturin. Module Filters, Actual problems of Physics, Mathematics and Computer Science, Vol. 6, Drohobych (2014), 33-37.
 3. Maturin. Radical filters of semisimple modules with finite number of homogeneous components, Visnyk of the Lviv Univ., Series Mech. Math., Lviv, 80 (2015), 100-106.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР “Спеціаліст”. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: “Дискретна математика”, “Математична логіка та теорія алгоритмів”, “Лінійна алгебра”. Керівник курсових, дипломних і магістерських робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Рев’ювер реферативного журналу “Mathematical Reviews” Американського математичного товариства.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Борислава, Дрогобицького району; з викладачами математичних дисциплін Львівського національного університету; науковими співробітниками Інституту математики НАН України.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ. Теорія модулів над асоціативними кільцями, теорія скінченних кілець, диференціальна алгебра, нейронні мережі та машинне навчання, мови програмування Python та C#, web-розробка.