Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Кутняк Ольга Анатоліївна

Кутняк Ольга Анатоліївна

КУТНЯК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицький педагогічний ліцей (1999 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  за спеціальністю «Математика» (2005 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Асимптотичні властивості аналітичних та гармонійних у полікрузі функцій, зображуваних інтегралами Пуассона-Стільтьєса» за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій раді Львівського національного університету імені Івана Франка (2012 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Секретар деканату інституту фізики, математики та інформатики (2005-2010 рр.), викладач кафедри математики та методики викладання математики (2010-2013 рр.), старший викладач (з 2013 р. по теперішній час) кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням аналітичних та гармонійних у полікрузі функцій, зображуваних інтегралами Пуассона-Стільтьєса та Коші-Стільтьєса; методикою вивчення неевклідових геометрій. Ці напрями висвітлено у понад 19 наукових і навчально-методичних працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
  1. Галь Ю., Золота О. Проективна геометрія та основи геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 125 с.
  2. Галь Ю., Золота О. Методичні матеріали до самостійної роботи з проективної геометрії та основ геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 27 с.
  3. Галь Ю. М., Золота О. А. Додатні функції, цілі функції, ряди Діріхле. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 136 с.
  4. Галь Ю. М., Золота О. А. Елементарна математика (геометрія). Збірник задач. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 55 с.
  5. Галь Ю., Золота О. Лінійні різницеві рівняння. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 82 с. 
Статті (основні за останні 5 років):
  1. Chyzhykov I., Zolota O. Growth of the Poisson-Stieltjes integral in the polydisc // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry. − 2011. − V. 7, № 2. − P. 141−157.
  2. Zolota O. A. On the asymptotic behaviour of Cauchy-Stieltjes integral in the polydisc // Ufa Math. Journal. – 2012. – V. 4, № 1. − P. 166−172.
  3. Chyzhykov I. E., Zolota O. A. On sharpness of growth estimates of Cauchy-Stieltjes integrals in the unit disc and the polydisc // Mat. Stud. − 2012. − V. 37, № 2. − P. 155−160.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти. Співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Проективна геометрія», «Елементарна математика», «Наукові основи шкільного курсу математики». Керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича; з науковими співробітниками Львівського національного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: спорт (футбол, баскетбол, шах), тихе полювання, рибалка.