Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Комарницька Леся Іванівна

Комарницька Леся Іванівна

КОМАРНИЦЬКА ЛЕСЯ ІВАНІВНА – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у місті Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку СШ № 14 (1982 р.), Львівський державний університет (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математик. Викладач» (1987 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Крайові задачі для диференціальних рівнянь та систем із частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом» за спеціальністю  01.01.02 – диференціальні рівняння у спеціалізованій Вченій раді Львівського державного університету імені Івана Франка (1995 р.). Отримала вчене звання доцента кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2002 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Інженер по обслуговуванню ЕОМ, стажист-дослідник обчислювального центру Львівського державного університету імені Івана Франка (1987-1988 рр.), стажист-дослідник НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка (1988-1989 рр.), аспірант Львівського державного університету імені Івана Франка (1989-1994 рр.), математик 1 категорії Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача АН України (1995 р.), викладач кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1995-1996 рр.), старший викладач кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1996 р.), доцент (з 1996  р. по теперішній час) кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри математики і методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1999-2013 рр.).

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням крайових задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом. Ці напрями висвітлено у понад 43 наукових і навчально-методичних працях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Яворський Ю.М., Комарницька Л.І., Стара О.В. Задачі студентських математичних олімпіад // Посібник. Науково-виробничий центр „Каменяр” ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич, 2001. – 51 с.
 2. Яворський М.Т., Стара О.В., Комарницька Л.І. Нестандартні задачі шкільного курсу математики // Посібник. Науково-виробничий центр „Каменяр” ДДПУ ім. І.Франка. Дрогобич, 2002. – 39 с.
 3. Горбачук О.Л., Комарницька Л.І., Матурін Ю.П. Матриці та системи лінійних рівнянь: Навчально-методичний посібник / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 51 с.
 4. Добош У.П., Комарницька Л.І. Рівняння і нерівності з параметрами: Методичний посібник / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – 87 с.
 5. Добош У.П., Комарницька Л.І. Рівняння і нерівності з оберненими тригонометричними функціями: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 44 с.
 6. Дітчук Р., Комарницька Л. Методика викладання математики у ВНЗ: Тексти лекцій для магістрантів спеціальності «Математика». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 177 с.
 7. Добош У., Комарницька Л. Тригонометричні рівняння з параметрами: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 35 с.
 8. Комарницька Леся. Лінійна алгебра: тексти лекцій [для студентів напряму підготовки 6.040201 «Математика»]. Частина 1. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 126 с.
 9. Комарницька Леся. Лінійна алгебра: методичні матеріали до самостійної роботи: [для студентів напряму підготовки «6.040201 Математика»]. Частина 1. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 61 с.
 10. Комарницька Леся, Добош Уляна. Арифметичні задачі: методичні матеріали до самостійної роботи: [для студентів напряму підготовки «6.040201 Математика»]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 54 с.
 11. Комарницька Леся. Лінійна алгебра: тексти лекцій [для студентів напряму підготовки 6.040201 «Математика»]. Частина 2. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 100 с. 
Статті (основні за останні 5 років):
 1. Комарницька Л.І., Явір М.І. Нелокальна крайова задача для добутку операторів другого порядку / Чотирнадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ: Матеріали конф. – К., НТУУ, 2012. – С. 236.
 2. Пелещак Р.М., Бачинський І.Я., Дорошенко М.В., Комарницька Л.І. Розподіл електростатичного потенціалу в діоді Шотткі з вбудованим шаром квантових точок / Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. Щорічний науковий журнал. – Дрогобич: Коло, 2012. – № 4. – С. 31-37.
 3. Комарницька Л.І. Періодична крайова задача для рівняння внутрішніх хвиль / Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 152-154. 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Лінійна алгебра», «Алгебра і теорія чисел», «Елементарна математика», «Методика викладання математики». Керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.    Член вченої ради інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича та Дрогобицького району, з викладачами математичних дисциплін та науковими співробітниками Львівського національного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ. Кулінарія, крій та шиття, рукоділля, музика.