Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Хаць Руслан Васильович

Хаць Руслан Васильович

ХАЦЬ Руслан Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 17 серпня 1979 року в м. Рудки Самбірського району Львівської області. 

ОСВІТА. Закінчив Бориславську СШ № 4 (1996 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Спеціаліст») за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика» (2001 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ОКР «Магістр») за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2002 р.).

У 2002 році вступив на навчання в аспірантуру при кафедрі математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Кандидатську дисертацію «Цілі функції покращеного регулярного зростання» захистив 21 вересня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.18 Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. 26 вересня 2012 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри математичного аналізу. 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Аспірант (2002–2005 рр.), викладач (2005–2007 рр.), інженер-програміст першої категорії (2006–2007 рр.), старший викладач (2007–2011 рр.), доцент (січень 2011 р. – серпень 2013 р.) кафедри математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З вересня 2013 року по теперішній час – доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням асимптотичних властивостей цілих функцій покращеного регулярного зростання та апроксимаційних властивостей систем функцій Бесселя.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники (за останні 5 років):
 1. Винницький Б.В. Основи одновимірного комплексного аналізу: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності «Математика»] / Б.В.Винницький, Р.В. Хаць, І.Б. Шепарович. – Дрогобич: Швидкодрук, 2012. – 273 с.
 2. Винницький Б.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.1: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Б.В. Винницький, О.В. Шаповаловський, В.Л.Шаран, Р.В. Хаць. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 500 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-19869 від 17.12.13).
 3. Винницький Б.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної. Ч.2: навчальний посібник [для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Б.В. Винницький, О.В. Шаповаловський, В.Л.Шаран, Р.В. Хаць. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 500 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист №1/11-20787 від 31.12.13).
 4. Винницький Б.В. Вибрані розділи теорії функцій. Ч.1: навчальний посібник [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” галузі знань: 0402 фізико-математичні науки, спеціальності 8.04020101. Математика] / Б.В.Винницький, Р.В. Хаць. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 128 с.
 5. Винницький Б.В. Функціональний аналіз. Ч.1: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Математика»] / Б.В.Винницький, В.М. Дільний, Р.В. Хаць, І.Б. Шепарович. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 150 с.
 6. Винницький Б.В. Функціональний аналіз. Ч.2: навчальний посібник [для студентів спеціальності «Математика»] / Б.В.Винницький, Р.В. Хаць. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 136 с.
 7. Винницький Б.В. Вища математика. Ч.1: навчальний посібник [для студентів спеціальності 6.050101. «Комп’ютерні науки»] / Богдан Винницький, Руслан Хаць, Олександр Шаповаловський. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 180 с. 
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. 1.Khats’ R.V. Regularity of growth of Fourier coefficients of entire functions of improved regular growth / V.Khats’ // Ukrainian Mathematical Journal. – Springer, New York, NY, 2012. – V. 63, № 12. – P. 1953 – 1960. (Scopus, Web of Science)
 2. KhatsR.V. A one criterion for the improved regular growth of entire functions with zeros on a finite system of rays / R.V.Khats’ // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики: щорічний науковий журнал. – Дрогобич: Загальне видання Інституту фізики, математики та інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – № 4. – С. 2 – 3.
 3. Vynnyts’kyi B.V. Completeness and minimality of systems of Bessel functions / B.V.Vynnyts’kyi, R.V. Khats// Уфимский математический журнал. – Уфа: Институт математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН, 2013. – Т. 5. – № 2. – С. 132 – 141. (Web of Science)
 4. KhatsR.V. Asymptotic behavior of averaging of entire functions of improved regular growth / R.V.Khats’ // Карпатськi математичнi публiкацiї. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Т. 5. – № 1. – С. 129 – 133. (фахове видання)
 5. Винницький Б.В. Зауваження про узагальнені власні вектори лінійних диференціальних операторів / Б.В.Винницький, Р.В. Хаць // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики: щорічний науковий журнал. – Дрогобич: Загальне видання Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – № 5. – С. 38 – 41.
 6. KhatsR.V. Asymptotic behavior of entire functions of improved regular growth in the metric of / R.V. Khats’ // Карпатськi математичнi публiкацiї. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. – Т. 5. – № 2. – С. 341 – 344. (фахове видання)
 7. 7.Vynnyts’kyi B.V. On the completeness and minimality of sets of Bessel functions in weighted -spaces / V.Vynnyts’kyi, R.V. Khats’ // Eurasian Mathematical Journal. – 2015. – V. 6. – № 1. – P. 123 – 131. (Scopus, Web of Science)
 8. 8.Vynnyts’kyi B.V. A remark on basis property of systems of Bessel and Mittag-Leffler type functions / V.Vynnyts’kyi, R.V. Khats’ // Journal of Contemporary Mathematical Analysis. – Allerton Press Inc., 2015. – V. 50. – № 6. – P. – 300 – 305. (Scopus)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Математичний аналіз», «Комплексний аналіз», «Функціональний аналіз», «Вища математика», «Вибрані питання теорії функцій», «Цілі функції» та ін.

Керує курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розробці ліцензійних та акредитаційних справ. Здійснює активну профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: куратор академічних груп Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з викладачами математичних дисциплін механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: історія математики, спорт, музика.

КОНТАКТНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ: khats@ukr.net (електронна адреса); https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fy4AhfgAAAAJ&hl=uk (профіль в Google Академія); https://www.researchgate.net/profile/Ruslan_Khats3 (профіль на Researchgate).