Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Гордієнко Ірина Валеріївна

Гордієнко Ірина Валеріївна

ГОРДІЄНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА – кандидат педагогічних наук. Народилася у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчила Дрогобицьку педагогічний ліцей (1996 р.) та  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю “Математика та основи інформатики” (2001 р.). Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Метод аналогії у вивченні шкільного курсу геометрії ” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) у спеціалізованій вченій раді  Д 26.053.03 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  (2013 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Старший лаборант і викладач кафедри математики та методики викладання математики (квітень 2006 р.), доцент (з 2013 р. по теперішній час) кафедри математики та методики викладання математики (нині кафедри математики) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з сучасними технологіями організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та студентів та проблемами фахової підготовки майбутнього вчителя математики. Ці напрями висвітлено у  наукових і навчально-методичних працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники: 
 1. Галь Ю.М., Добош У.П., Корнейчук І.В. Диференціальна геометрія і топологія: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.І.Франка, 2009. – 84 с.
 2. Війчук Т., Корнейчук І. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт з методики навчання математики / Т. І. Війчук, І.В. Корнейчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 52 с.
 3. Війчук Т., Корнейчук І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання математики / Т. І. Війчук, І.В. Корнейчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 61 с.
 4. Війчук Т., Гордієнко І. Педагогічна практика: методичні матеріали для фахівців І бакалаврського рівня вищої освіти «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0402 «Фізико-математичні науки» спеціальності 7.04020101 «Математика» / Т. І. Війчук, І.В.Гордієнко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 70 с.
Статті (основні за останні 5 років): 
 1. Корнейчук І.В. Аналогія і моделювання / І. В. Корнейчук // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 1(124) – С. 20–23. (фахове видання).
 2. Корнейчук І.В. Аналогія у навчанні геометрії /І. В. Корнейчук // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 2(125) – С. 20–23. (фахове видання).
 3. Гордієнко І.В. Аналогія як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків у шкільному курсі геометрії // Математика в сучасній школі. № 5 – С.16–20. (фахове видання).
 4. Гордієнко І.В. Формування вмінь учнів використовувати метода аналогії під час розв’язування стереометричних задач // Математика в сучасній школі. № 6 – С. 9–13. (фахове видання).
 5. Гордієнко І.В. Формування просторових уявлень в учнів при навчанні стереометрії // Математика в сучасній школі. № 10 – С. 9–14. (фахове видання).
 6. Гордієнко І.В. Психологічні засади використання аналогії у навчанні стереометрії // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» №8 (301). 2014. – С. 36–42. (фахове видання).
 7. Гордієнко І.В. Пошуково-дослідницька діяльність студентів педагогічних університетів з математики // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі – 2014 – № 13 – С. 60 – 65 (фахове видання).
 8. Гордієнко І.В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогій у навчанні математики та фізики // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота» – 2015 – № 37 – С. 23 – 26. (фахове видання).
 9. Гордієнко І.В. Про деякі особливості пошуково-дослідницької діяльності студентів з математики // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» №8 (341). 2015. – С. 107–112. (фахове видання).
 10. Гордієнко І.В. Про творчу самостійність майбутніх вчителів математики // Збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» №7-8, Суми 2016. – С. 100-105. (фахове видання).

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач збірників програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР “Спеціаліст”. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять із методичними рекомендаціями,  методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: “Методика навчання математики”. Керівник курсових і дипломних робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області; з викладачами педагогічних університетів України та науковими співробітниками  відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки АПН України.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: імідж та стиль, кулінарія, розвиток дитячої творчості.