Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Галь Юрій Михайлович

Галь Юрій Михайлович

ГАЛЬ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився у м. Трускавець Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Трускавецьку СШ № 1 (1977 р.), Львівський державний університет (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математика» (1982 р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Асимптотичні властивості аналітичних функцій, заданих абсолютно збіжними у півплощині рядами Діріхле» за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій раді Інституту математики АН УРСР (1987 р.). Отримав вчене звання доцента кафедри математики та методики викладання математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1992 р.).

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Молодший науковий співробітник (1982-1986 рр.), старший науковий співробітник (1986-1987 рр.), асистент (1987-1988 рр.), старший викладач (1988-1990 рр.), доцент (з 1990 р. по теперішній час) кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Наукові інтереси пов’язані з дослідженням аналітичних функцій, заданих степеневими рядами та рядами Діріхле. Ці напрями висвітлено у понад 45 наукових і навчально-методичних працях. 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Галь Ю., Золота О. Проективна геометрія та основи геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 125 с.
 2. Галь Ю., Золота О. Методичні матеріали до самостійної роботи з проективної геометрії та основ геометрії. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 27 с.
 3. Галь Ю., Добош У., Волянська І. Аналітична геометрія. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 165 с.
 4. Галь Ю. М., Золота О. А. Додатні функції, цілі функції, ряди Діріхле. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 136 с.
 5. Галь Ю. М., Золота О. А. Елементарна математика (геометрія). Збірник задач. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 55 с.
 6. Галь Ю., Золота О. Лінійні різницеві рівняння. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 82 с.
Статті (основні за останні 5 років):
 1. Пелещак Р. М., Кузик О. В., Даньків О. О., Галь Ю. М. Вплив деформаційних ефектів на формування нанокластерів імплантованих домішок. Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. Щорічний науковий журнал. – Дрогобич: Коло. – 2012. № 4. – С. 26-30.
 2. Пелещак Р. М., Дорошенко М. В., Кулик Н. Я., Мацько М. Б., Галь Ю. М. Математичне моделювання просторово-часового розподілу точкових дефектів у тришарових напружених наногетеросистемах. Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. Щорічний науковий журнал. – Дрогобич: Коло. – 2013. № 5. – С. 56-61.
 3. Peleshchak, M. Doroshenko, Yu. Gal’, L. Lazurchak, M. Melnyk. Approximate method for solving the system of hyperbolic and parabolic equations for the many-layers stressed nanoheterosystems. Absrtacts of International V. Skorobohatko Mathematical Conference, Drohobych, Ukraine, August 25-28, 2015. – P. 121.
 4. Сенета М. Я., Пелещак Р. М., Дорошенко М. В., Галь Ю. М. Квантово-розмірні стани деформованої межі розподілу двох конденсованих структурно-неоднорідних систем. International Scientific-Practical Conference “The problems of mechanics, physics chemistry of the condensed state of matter”.
 5. Грушка В. І., Пелещак Р. М., Галь Ю. М. Енергія зв’язку електронного і діркового полярону в деформованій квантовій точці. Тези доповідей VII Української наукової конференції з фізики напівпровідників, Дніпро, Україна, 26-30 вересня 2016 р. – С. 167-168.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР «Спеціаліст». Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Аналітична геометрія», «Диференціальна геометрія і топологія», «Лінійні різницеві рівняння», «Додатні функції, цілі функції, ряди Діріхле», «Інтегральні рівняння». Керівник курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: заступник директора ІФМЕІТ з навчально-методичної роботи; голова науково-методичної ради інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області; з науковими співробітниками Львівського національного університету імені Івана Франка.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: спорт (футбол, баскетбол, шахи), туризм, тихе полювання, рибалка.