Меню

↑ Повернутись до Кафедра математики

Дільний Володимир Миколайович

Дільний Володимир Миколайович

ДІЛЬНИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (DILNYI VOLODYMYR) – доктор фізико-математичних  наук, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився у с. Вістовичі Самбірського району Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Рудківську СШ  (1993 р.), Дрогобицький  державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю “Математика та основи інформатики” (1998 р.). Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Деякі властивості функцій, аналітичних у півплощині, та їх застосування” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.18 Львівського національного університету імені Івана Франка (2002 р.). Отримав вчене звання доцента кафедри математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2007 р.). Захистив докторську дисертацію на тему: “Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій експоненціального типу та їх застосування” за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.18 Львівського національного університету імені Івана Франка (2016 р.)

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Вчитель Орховицької НСШ (вересень – жовтень 1998 р.), аспірант (1998–2001 рр.), викладач (2001-2003 р.), старший викладач, доцент (з 2005 р. по теперішній час) кафедри математичного аналізу, пізніше математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2011 по 2014 перебував у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

НАУКА. Основні наукові зацікавлення зосереджені у комплексному аналізі, функціональному аналізі, зокрема теорії інтегральних рівнянь. Також цікавиться питаннями математичної лінгвістики. Ці напрями висвітлено у понад 50 наукових і кількох навчально-методичних працях. Детальніше – на https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Dilnyi

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.
Навчально-методичні посібники:
 1. Винницький Б.В. Основи багатовимірного аналізу. Частина 1 [для студентів напряму підготовки “Математика”]. Навчальний посібник / Винницький Б.В., Дільний В., Шепарович І.. – Дрогобич : Коло, 2008. – 351 с.
 2. Винницький Б.В. Основи багатовимірного аналізу. Частина 2 [для студентів напряму підготовки “Математика”]. Навчальний посібник / Винницький Б.В., Дільний В., Шепарович І.. – Дрогобич : Коло, 2009. – 161 с.
 3. Винницький Б.В. Основи багатовимірного аналізу. Частина 3 [для студентів напряму підготовки “Математика”]. Навчальний посібник / Винницький Б.В., Дільний В., Шепарович І.. – Дрогобич : Коло, 2009. – 161 с.
 4. Дільний В.. Операції та їх інваріанти у задачах учнівських математичних олімпіад. Навчально-методичний / Дільний В.М., Заяць О.В., Новожилова І.Б. – Дрогобич : Швидкодрук, 2014. – 35 с.
Статті (основні за останні 5 років):
 1. Дільний В.М. Про згортку функцій у кутових областях/ Дільний В.М. // Український математичний журнал. – Київ: Інститут математики НАН України, 2012. – Т. 64. – № 9. – С. 1155-1164. (фахове видання, Scopus)
 2. Дільний В.М. Про інваріантні підпростори у вагових просторах Гарді / Дільний В.М. // Український математичний журнал. – Київ: Інститут математики НАН України, 2014. – Т. 66. – № 6. – С. 853-857. (фахове видання, Scopus)
 3. Dilnyi V.M. Splitting of some spaces of analytic functions / Дільний В.М. // Ufa Math. J., 2014. – Т. 6. – № 2. – С. 25-34. (Scopus)
 1. Дільний В.М. Деякі властивості дзета-функції Рімана і циклічність у вагових просторах Гарді / Дільний В.М. // Математичні Студії, – Т. 41. – № 2 – С.115-122. (фахове видання)
 2. Дільний В.М. Про циклічність функцій в одному ваговому просторі Гарді в крузі / Дільний В.М. // Буковинський мат. журн., – Т. 2. – № 2-3 – С.86–89. (фахове видання)
 3. Війчук Т. І. Про одну реалізацію принципу невизначеності / Війчук Т. І., Дільний В.М. // Карпатські математичні публікації, – Т. 7. –

№ 1 – С. 66–71. (фахове видання)

 1. Hishchak T. I. On splitting functions in Paley-Wiener space / T. I. Hishchak, M. Dilnyi // Mat. Stud. – 2016. – V.45, № 2. – P. 137 –148. (фахове видання)
 2. Hishchak T. I. On the intersection of weighted Hardy spaces / T. I. Hishchak, V. M. Dilnyi // Carp. Math. Publ. – 2016. – V.8, № 2. – P.1–6. (фахове видання)

ВНЕСОК У РОЗВИТОК КАФЕДРИ. Укладач програм навчальних дисциплін для підготовки фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ОКР “Спеціаліст”. Автор та співавтор навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів практичних занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: “Математичний аналіз”, “Асимптотичні оцінки та їх застосування”, “Математична лінгвістика”. Керівник курсових, дипломних і магістерських робіт студентів. Керівник дисертаційних досліджень Тетяни Гіщак та Христини Гук.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: член Американського математичного товариства, член апеляційної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математики (2016, 2017),  куратор академічних груп.

ОСОБИСТА ПРАКТИКА. Співпрацює з учителями математики навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького та Самбірського району; з викладачами математичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету, Донбаського державного педагогічного університету, Харківського національного університету імені В. Каразіна; науковими співробітниками Інституту математики НАН України.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: Олімпіадна математика, математична лінгвістика, теорія просторів Гарді та Пелі-Вінера, теорія інтегральних операторів. Застосування системи Maple до дослідження математичних задач.