Меню

Кавецький Тарас Степанович

Кавецький Тарас Степанович – доцент кафедри біології та хімії, доцент кафедри фізики та інформаційних систем, завідувач науково-дослідної лабораторії матеріалів твердотільної мікроелектроніки імені професора Володимира Цмоця, старший науковий співробітник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

E-mail: kavetskyy@yahoo.com

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220358576

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=DBkFOQkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4782-1602

Народився: 26 грудня 1974 року в м. Дрогобичі Львівської області.

Освіта:

1981-1991 рр. – навчання в СШ № 5 (м. Дрогобич).

1991-1996 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (м. Дрогобич).

1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі в Львівському національному університеті імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра радіоелектронного матеріалознавства (м. Львів).

Червень 2002 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в халькогенідних склоподібних напівпровідниках потрійної системи Ge-Sb-S» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків (м. Львів).

Листопад 2002 р. – отримав диплом кандидата наук (м. Київ).

2009-2012 рр. – навчання в докторантурі в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Інститут фізики, математики та інформатики, кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики (м. Дрогобич).

Грудень 2008 р. – отримав почесне звання лауреата премії Президента України для молодих вчених (м. Київ).

Серпень 2019 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та хімії (м. Дрогобич).

Грудень 2019 р. – отримав атестат доцента (м. Київ).

Сфера наукових зацікавлень: матеріалознавство, фізика та хімія скла, полімери, комплексні сполуки, біоматеріали, біосенсори, наносенсори, радіаційні ефекти, вуглецеві наноструктури, металеві наночастинки, іонна імплантація, позитронна анігіляція.