Меню

Вовк Юрій Ярославович

Вовк Юрій ЯрославовичВОВК Юрій Ярославович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 16 червня 1983 року у с. Новошичі Дрогобицького району.

e-mail: yurka@ua.fm

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицький педагогічний ліцей (2000 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2005 р.).

Кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-інформаційна підтримка управління знаннями промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» захистив у Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля (м. Луганськ) у 2010 р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: управління інтелектуальним потенціалом організації, управління знаннями у складних соціально-економічних системах.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 2004 р. розпочав трудову діяльність у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Працював на посадах старшого лаборанта, викладача, старшого викладача, доцента кафедри курортного менеджменту і кафедри менеджменту та адміністрування, помічником ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор понад 30 наукових праць