Меню

Ворончак Іван Осипович

ВОРОНЧАК Іван Осипович – кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 26 лютого 1984 року у місті Самбір Львівської області.

e-mail: i.voronchak@gmail.com

ОСВІТА. 

2001-2006 рр.Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет менеджменту і маркетингу, кваліфікація: менеджер підприємницької діяльності.

2011-2015рр. аспірантураЛуцькогонаціональноготехнічного університету, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Захист кандидатської дисертації відбувся у 2015 р.

СТАЖУВАННЯ:

2010 р. – Національний університет «Львівська політехніка»

2019 р. – Луцький національний технічний університет.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Соціальний менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями», «Управління персоналом», «Історія менеджменту та підприємництва».

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:  соціальна відповідальність бізнесу, сталий розвиток.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

З 2006 р. до 2010 рр. працював у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посаді викладача кафедри курортного менеджменту, у 2010-2016 рр. – на посадівикладача кафедри менеджменту та підприємництва, з 2016 р. – на посаді викладача кафедри економіки та менеджменту.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=Leqzo90AAAAJ

  1. Ворончак І.О., Демачкович Л.М. Стратегія формування організаційної культури вітчизняних підприємств на засадах соціальної відповідальності бізнесу: регіональний аспект. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Випуск 4 (04). С. 265-270. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/54.pdf
  2. Ворончак І.О. Інфраструктурне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу як фактор розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Випуск №13. Ч.1 148 с. С. 50-54.
  3. Ворончак І.О. Соціальне партнерство як засіб формування організаційної культури вітчизняних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017 р. Випуск 3 (09). 170 с. С. 89-93.
  4. Ворончак І.О. Національні моделі соціальної відповідальності бізнесу: особливості та механізм формування. Економіка та суспільство. 2018. №17. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17
  5. Ворончак І. О. Європейська модель соціальної відповідальності бізнесу: особливості, тенденції розвитку та перспективи для України. Науковий економічний журнал «Інтелект-ХХІ». 2019. № 2. С. 9-14.
  6. Ворончак І.О. Соціальна відповідальність в управлінні інноваціями сучасного підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020 р. №2 (113). С. 107-112.