Меню

Свінцов Олександр Миколайович

Свінцов Олександр МиколайовичСВІНЦОВ Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 11 грудня 1948 року у місті Дрогобичі.

ОСВІТА. У 1966 році закінчив середню школу № 3 із золотою медаллю, а також музичну школу. З 1966 по 1972 рік навчався у Ленінградському кораблебудівному інституті, який закінчив із відзнакою.

З 1989 по 1992 рік навчався в аспірантурі Львівського фізико-механічного інституту. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті стратегічних досліджень (м. Одеса) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством .

У 2010 році захистив докторську дисертацію в Донецькому національному університеті економіки та торгівлі за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

СТАЖУВАННЯ:Проходив стажування в університеті м. Саскатун (Канада) у 1996 році, а у 2002 році – в коледжі м. Мускатін (США). Львівський торговельно-економічний університет, кафедра теоретичної та прикладної економіки (01.02.2021 р. – 14.03.2021 р.)

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Адміністративний менеджмент, Менеджмент, Менеджмент організацій, Менеджмент освіти, Менеджмент шоу-бізнес, Економіка інтелектуальної власності, Основи ергономіки та дизайну, Експертна оцінка творів мистецтва

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: освіта, менеджмент.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Працював на у проектно-конструкторському бюро Кронштадського морського заводу, а з 1975 року – викладачем кафедри машинознавства Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 1978 по 1992 рік працював заступником декана загально-технічного факультету, а з 1992 по 2002 рік – заступником декана факультету менеджменту і маркетингу. З 1999 р. по 2017 р. виконував обов’язки завідувача кафедри менеджменту та адміністрування, у 2002 році був обраний на посаду проректора ДДПІ ім. І.Франка з питань соціально-економічного розвитку.

Нагороджений почесним знаком відмінник народної освіти УРСР, Відмінник народної освіти України, а також почесним знаком Петра Могили.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬАвтор понад 150 публікацій.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ РАДАХ: член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 НУ «Львівська політехніка» за спеціальностями 08.00.03 Економіка та управління національним господарством; 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

e-mail:svintsovom@gmail.com

  1. Зінкевич В.І., Свінцов О.М. Стратегічне управління: тексти лекцій. Для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» // РВВДДПУ ім.. І.Франка. – 2019. – 198 с.
  2. Свінцов О.М. Особливості функціонування національного ринку освітніх послуг / Олександр Свінцов // Інтернаціоналізація освіті і науки: національні особливості та вікові тенденції: колективна монографія / А.В. Рибчук, І.О. Іващук, А.П.Румянцев, П.В. Скотний та ін.; за науковою редакцією д.е.н., проф. А.В. Рибука. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – С.120-132.
  3. Свінцов О.М., Корольков М.А. Дефініція корпоративної культури / О.М. Свінцов, М.А. Корольков // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 25) Збірник тез доповідей: випуск 25 (м. Тернопіль, 13 грудня 2017 р.). – Тернопіль. – 2017. – 121 с. – С.82-84.
  4. Свінцов О.М., Вовк Ю.Я. Системний погляд на процес управління особистістю / О.М. Свінцов, Ю.Я. Вовк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації» / За ред. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 308 с. – С. 296-300
  5. Свінцов О.М., Ожубко Г.В. Психологічний аспект формування моделі управлінського процесу / О.М. Свінцов, Г.В. Ожубко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації» / За ред. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 308 с. – С. 300-304.