Меню

Солтисік Оксана Орестівна

СОЛТИСІК Оксана Орестівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у місті Борислав 13 серпня 1973 року.

ОСВІТА. У 1990 році закінчила середню школу № 7 із срібною медаллю, а також музичну школу. З 1990 по 1995 рік навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному інституті.

З 2002 по 2004 рік навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2005 році на засіданні спеціалізованоївченої ради Хмельницького національного економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність захисту : 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». Тема дисертації: «Моделювання стратегії сталого розвитку регіону»

СТАЖУВАННЯ:01.10.19 р. – 31.10.19 р. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, кафедра економічної кібернетики. Тема стажування «Економіко-математичне моделювання»

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Економіко-математичне моделювання, Економічна кібернетика, Оптимізаційні методи та моделі, Моделі економічної динаміки, Математичні моделі ринкової економіки.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: економіко-математичне моделювання.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. З 1998 року працювала на посаді інженера-програміста у видавничому відділі Дрогобицького державного педагогічного університету. З 2000 року працювала на посаді викладача кафедри економіки. Після захисту дисертації з 2005 року працювала на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та інноватики. На даний момент – доцент кафедри економіки та менеджменту.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор понад 50 публікацій.Publications (Google Scholar)https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RNQHwswAAAAJ

 

  1. Soltysik O.O. Factorial analysis of dynamics of economic development of the region /O.O.Soltysik// Naukaistudia. Ekonomiczne nauki. panstwowy zarzad/ 2016. – ISSUED 21 (152). – S. 9-15

2.Солтисік О.О.,Хомош Ю.С.Моделювання сталого розвитку регіону/ О.О Солтисік., Ю.С. Хомош //Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. 2016.- Т.1. Вип.6(48). – С.214-219

  1. Солтисік О.О., Квасній Л.Г., Федишин В.В. Роль мотивації і стимулювання персоналу в системі забезпечення розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Л.Г. Квасній, О.О. Солтисік, В.В. Федишин // Економіка та суспільство. – 2017. – №11. – Режим доступу до журналу: http :// economyandsociety.in.ua

4 . Kvasniy L.G., Soltysik O.O. The study of the functional components of economic security of interprises in the sphere of tourist services of the region pricarpatia/ L.G. Kvasniy, O.O. Soltysik //International journal of innovative technologies in economy. – 2017.-2(8)- s. 3-6.

  1. 5. Kvasnii L., Soltysik O., Kvasnii Z., Paslavska V. (2018). PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT OF LVIV REGION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION CHALLENGES. PNAP / Scientific Journal of Polonia University (PNAP – PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ) – 26 (2018) nr 1. – рр..77–81www.pnap.ap.edu.plnuife.org/index.php/pnap. – Scientific Journal of Polonia University, 26(1),2018.– https://doi.org/https://doi.org/10.23856/2607(Index Copernicus, ROAD, DRJI, General Impact Factor, World Cat, TIB, Ccilit, PBN, JIFactor)  (5c. / 0,7д.а.)”
  2. Солтисік О.О.Проблеми реформування системи охорони здоров’я в Прикарпатському регіоні України / Солтисік О.О., Квасній Л.Г., Романів О.В. // Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. № 5(11). 2020. с. 23-31.